Пятница , 21 июня 2024
Бизнес-Новости
Разное / Депозит нарығы: Қазақстан Республикасындағы депозит нарығының қазіргі жағдайы

Депозит нарығы: Қазақстан Республикасындағы депозит нарығының қазіргі жағдайы

Содержание

Қазақстан Республикасындағы депозит нарығының қазіргі жағдайы

Коммерциялық банктер басқа да шаруашылық қатынастағы субъектілер сияқты өзінің коммерциялық жəне шаруашылық қызметін қамтамасыз ету үшін ақшалай қаражаттың, немесе ақша ресурстарының, белгілі бір сомасын иеленуі қажет. Қазіргі таңдағы экономиканың дамуында ресурстарды қалыптастыру мəселесі аса маңызды мəнге ие болып отыр. Осы кезде Қазақстанның банк жүйесі күннен күнге тұрақты əрі сенімді болып келеді. Тəуелсіздік алғаннан бері Ұлттық банктің алдында тұрған негізгі мəселелер – қаржылық секторды тұрақтандыру, нормативтік- құқықтық базаны жақсарту, тиімді төлем жүйесін қалыптастыру жəне банктік қадағалауды күшейту. Елдегі банктердің негізгі мақсатына депозиттік саясаттың жүзеге асырылуын жəне деңгейін мысал негізінде көрсету, сонымен қатар қалыптасқан жағдайларды жақсарту жолдарын іздестіру жəне банктердің депозиттік қызметтерінің үлесін арттыру жолындағы жаңа идеяларды анықтау жатады. Банктік жүйеге деген халық сенімін арттыру қазіргі күнде де маңызды мəселе болып отыр.

2000 жылдың 16 ақпанынан бастап іске қосылған жеке тұлғалардың салымдарын сақтандыру жүйесі халықтың банктерге деген сенімді біршама арттырды.

Коммерциялық банк кəсіпорындардың, ұйымдар мен мекемелердің, халық жəне де басқа банктердің құралдарын салым (депозит) нысанында жəне осы салымға сəйкес шоттарды ашу арқылы тарту мүмкіндігін иеленеді. Банкпен тартылатын қаражаттар құрамы бойынша əр түрлі болып келеді. Олардың басты түрлері: клиенттермен жұмыс істеу үрдісінде банкпен тартылған құралдар (депозиттер), меншікті борышкерлік міндеттемелерді (депозиттік жəне жинақ сертификаттарын) шығару жолымен шоғырландырылған құралдар.

Барлық банктік нарықтың маңызды құрамдас саясаты — бұл ресурстық базаның қалыптасу саясаты. Банк əрқашан пассивті операцияларды жүзеге асыру үрдісіндегі ресурстық базаның қалыптасуындағы банктің активті операцияларына қатысты бірінші əрі анықтаушы рөлді ойнайды. Банктік ресурстардың негізгі бөлігі бəрімізге белгілі депозиттік операцияларды жүргізу үрдісінде құрылады, осы операцияларды дұрыс əрі тиімді ұйымдастыруға кез келген несиелік ұйымның қызмет етуінің тұрақтылығы тəуелді.

Осыған байланысты пассивтерді тиімді басқару арқылы ресурстар əлеуетін өсіру жəне оның тұрақтылығын қамтамасыз ету, өзгеше өзектілік пен маңыздылықты иеленуде [1].

Банк жүйесіндегі қарқынды бəсекелестік жағдайына байланысты коммерциялық банктер халық салымдарын тартуда белсенді қызмет атқарады. Тұрақты банктік жүйе халық сенімділігін арттырумен қатар, халықаралық қаржы нарығына жедел түрде енуге мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі екінші деңгейлі банктерге олардың депозиттік нарықтағы қызмет ету бағытын анықтауда, сонымен қатар депозиттік саясатын қалыптастыруға біршама еркіндік беріп отыр. Негізінде, коммерциялық банктер депозиттік саясатты анықтау барысында тартылған ресурстарды орналастыру мүмкіндіктері, клиентуралық нарығы жəне тағы басқа ішкі жағдайларды жəне инфляция деңгейі, ұлттық валюта курсы жəне Қазақстан Республикасының Ұлттық банкісінің саясаты жəне тағы басқа сыртқы жағдайларын ескереді.

Нарықтық экономика жағдайында қосымша ресурс тарту мүмкіндігі, банктердің қаржылық тұрақтылығы, олардың тартымдылығы, яғни қызмет көрсету деңгейі, клиенттеріне деген қарым- қатынастары жəне əр түрлі салымшылардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын түрлі қаржылық құралдардың болуы заңды деп саналады. Банк жүйесіндегі қарқынды бəсекелестік жағдайға байланысты коммерциялық банктер халық салымдарын тартуда белсенді қызмет атқарады. Тұрақты банктік жүйе халық сенімділігін арттырумен қатар, халықаралық қаржы нарығына жедел түрде енуге мүмкіндік береді [2]. Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінің депозиттік саясатының ақша-несие жүйесіндегі орны мен депозиттік нарықты жаңашаландыру жолдарының күрделілігімен өзекті болып табылады. Қазақстан Республикасы депозиттік нарығы еліміздегі қаржы нарығының бірден-бір дамып отырған сегментіне жатады. Депозиттік нарық заңды жəне жеке тұлғалардың банктік салымдарының жиынтығын құрайды. Депозиттік нарықтың ажырамас бөлігі – депозит, яғни бұл клиенттердің (жеке жəне заңды тұлғалардың) банктегі белгілі бір шотқа салған жəне өздері пайдалана алатын ақша қаражаттары болып табылады.

Қазақстан Республикасының депозит нарығы күрделi де қарқынды дамып келе жатқан жүйе бола отырып, iшкi жəне сыртқы факторлардың əcepін əр уақытта өзiне қабылдап отыр.

Экономикадағы əр түрлi экономикалық, саяси жəне əлеуметтiк жағдайлардың əcepi депозит нарығының дамуына да əсер eтeдi. Бұған қарамастан, депозит нарығының даму қарқыны өзiнiң жеке заңдылықтары мен ерекшелiктерiне ие болып отыр. Бұл жағдайларды Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі жариялаған жəне өзіміз есептеген статистикалық мəлiметтер негiзiнде депозит нарығына сипаттама бере отырып, оны сaлыстырмалы тaлдay негiзiнде көpceтyгe болады. Еліміздегі депозит нарығының тұрақты дамуы жəне бүгінгі əлемдік қаржы дағдарысына төтеп беретіндей шараларды іздестіру үшін алдымен оның қазіргі жағдайына талдау жасау керек.

      

Кестеден көріп отырғанымыздай, басқа аймақтарға қарағанда халықтың банктегі салымдары Қарағанды облысында өте жоғары көрсеткішке ие. Қарағанды аймағын Қостанай облысымен салыстыратын болсақ, Қарағанды облысында салымдардың жалпы көлемі — 244895-ға артық [3]. Ал, Қызылорда облысымен салыстыратын болсақ, Қарағанды облысы — 398475-ға жоғары көрсеткішті көрсетіп отыр. Осыдан Қарағанды облысында халықтың бос ақша қаражатының жоғары екенін көріп отырмыз. Ұлттық валютаның девальвациясы мен валюталық активтер курсының қайта бағалануы депозиттік салымдардың өсуіне алып келді. 2015 жылдың ақпанындағы қорытынды бойынша еліміздің банктердегі жалпы салым көлемі 10,9 трлн тг жеткен. Салыстырмалы түрде қарасақ, былтырғы жылдағы салымшылардың депозитке салған ақшасы 10,7 трлн тг құраған болатын. Осылайша жиынтық портфель депозиті 115 млрд тг өсіп отыр. Еліміздегі екінші деңгейлі 35 банктің тек 18-інде ғана салымшылардың саны артқан. Депозит көлемі бойынша қазір Қазақстан Халықжинақбанкі, Казкоммерцбанк, KaspiBank, БанкЦентрКредит, Жинақбанк, Цеснабанк, Тұрғынүйқұрлысжинақ банктері көш бастап тұр.

Халық салымдарының ең көп жинақталған ең үздік банктері Қазақстан Халықжинақ банкі» АҚ 1511454, салымдарындағы банк үлесі — 21,03 %, «Казкоммерцбанк» АҚ — 1483088, салымдарындағы банк үлесі — 20,63 %, «KaspiBank» АҚ — 659411, салымдарындағы банк үлесі — 9,17 %, «БанкЦентрКредит» АҚ — 550348, салымдарындағы банк үлесі — 7,66 %, «Жинақбанк» АҚ 517267, салымдарындағы банк үлесі — 7,20 %, «Цеснабанк» АҚ — 545323, салымдарындағы банк үлесі — 7,59 %, «Қазақстантұрғынүйқұрылысжинақ банкі» АҚ — 302753, салымдарындағы банк үлесі — 4,21 %-ды көрсетіп отыр.

Сонымен қатар, статистика агенттігінің мəліметтеріне сүйенетін болсақ, төмен көрсеткіш көрсетіп отырған: «АзиаКредитБанк» халық салымдарының барлығы — 52566, салымдарындағы банктің үлесі — 0,73 %, «Қазинвестбанк» АҚ — 10155, салымдарындағы банктің үлесі — 0,14 %, «Delta Bank» АҚ — 10155, салымдарындағы банктің үлесі — 0,14 %, «Банк Хоум Кредит» АҚ — 9410, салымдарындағы банктің үлесі — 0,13 %, «Астананың банкі» АҚ — 29911, салымдарындағы банктің үлесі — 0,42 %, «Банк Kassa Nova» АҚ — 7297, салымдарындағы банктің үлесі — 0,10 %, «Ситибанк Қазақстан» АҚ — 3957, салымдарындағы банктің үлесі — 0,06 %, «Қазақстандағы Қытай Банкі ЕБ АҚ — 6 639, салымдарындағы банктің үлесі — 0,09 %, «Қазақстан Зират Халықаралық банкі» ЕБ АҚ — 6415, салымдарындағы банктің үлесі 0,09 % құрап отыр [3]. Ендігі кезекте екінші деңгейлі банктердің депозиттік базасындағы заңды жəне жеке тұлғалардың салымдарының үлесін төмендегі 1 суреттен көруге болады.

Жалпы қазақстандық екінші деңгейлі банктердің депозиттік базасының құрылымында 2013 ж. заңды тұлғалардың салымдары 67,3 %-ды, жеке тұлғалардың салымдары 32,7 %-ды құраса, 2014 ж. заңды тұлғалардың салымдары 61,3 %-ды, жеке тұлғалардың салымдары 38,7 %-ды құрады. Сондай-ақ 2015 жылдың соңында заңды тұлғалардың салымдары 57,7 %-ға дейін төмендесе, жеке тұлғалардың салымдары 42,3 %-ға дейін өскені жоғарыдағы суретте көрсетілген. Жалпы, суреттен көріп отырғанымыздай, 2013–2015 жж. аралығында заңды тұлғалардың салымдары 67,3 %-дан 57,7 %-ға дейін төмендеген, жеке тұлғалардың салымдарының үлесі 2013–2015 жж. аралығында 32,7 %-дан 42,3 %-ға дейін өсті [4]. Келесі кезекте банктердің валюта түрлері бойынша жиынтық активтері мен міндеттемелерінің %-бен берілген өтімділігі жоғары активтері 2-суретте бейнеленген.

Жоғарыдағы суреттен көріп отырғанымыздай, ұлттық валютадағы жоғары өтімді активтердің үлесі 2013 ж. 39 %-ды құраса, 2014 ж. соңында 19 %-ды құрап, 2013 жылмен салыстырғанда 20 %-ға дейін төмендесе, 2015 ж. аталмыш көрсеткіштің үлесі 31 %-ға дейін қайта өсіп отыр.

Ұлттық валютадағы өтімділігі жоғары активтердің талап еткенге дейінгі міндеттемелеріне қатынасы (3 айға дейінгі міндеттемелер) 2013 ж. 103 %-ды құраса, 2014 ж. 59-ға төмендеп, 2015 ж. 106 %-ға дейін қайта өсті. Ал, шетел валютасындағы жоғары өтімді активтердің міндеттемелерге қатынасы 2013 ж. 28 %-ды құраса, 2014–2015 жж. аралығында өзгеріссіз 31 %-ды құрады.

Жеке тұлғалардың теңгедегі салымдары 2006–2012 жж. аралығында 52 %-дан 58 %-ға дейін өсіп, 2013 ж. 61 %-ды құраса, 2014 ж. 56 %-ға дейін, 2015 ж. 32 %-ға дейін төмендеген. Ал, шетел валютасындағы жеке тұлғалардың салымы 2006–2012 жж. аралығында 48 %-дан 42 %-ға төмендесе,

 2013 ж. 39 %-ды құрап, 2014 ж. 44 %-ға, 2015 ж. 68 %-ға дейін өскенін байқауға болады. Сондай-ақ ұлттық валютадағы жалпы салымдардың көлемі 2006–2012 жж. аралығында 22 %-дан 28 %-ға дейін өсті. Ал, 2013 ж. 30 %-ды құраса, 2014 ж. өсім 7 %-ды құрап, 2015 ж. 35 %-ға дейін төмендеу байқалды (3-сур.).

 

Келесі кезекте заңды тұлғалардың валюталар бойынша салымдары мен жылдық өсімі төмендегі 4-суретте көрсетілген.

 

ЕДБ-дегі заңды тұлғалардың салымы 2006–2012 жылдар аралығында 59 %-дан 72 %-ға дейін өссе, 2013 ж. 74 %-ды құрап, 2014 ж. 67 %-ға дейін төмендеп, 2013 ж. салыстырғанда 7 %-ға төмендеді, ал 2015 ж. заңды тұлғалардың салымдары 48 %-ды құрап, 2014 ж. салыстырғанда 19 %-ға дейін төмендеген. Сондай-ақ заңды тұлғалардың шетел валютасындағы салымдарының үлесі 2006– 2012 жж. аралығында 41 %-дан 28 %-ға дейін төмендеп, 2013–2014 жж. 26 %-дан 33 %-ға дейін өсіп, 2015 ж. 52 %-ды құрады жəне 2014 ж. салыстырғанда өсім 19 %-ды құрады. Ұлттық валютадағы салымдардың өсімі 2006–2012 жж. аралығында 44 %-дан 20 %-ға дейінгі аралықта ауытқыса, 2013– 2015 жж. аралығында салымдар өсімі 4 %-дан 16 %-ға дейін кемігендігін байқатып отыр. Ал, шетел валютасындағы салымдардың өсімі 2006–2012 жж. аралығында 50 %-дан 10 %-ға дейін төмендесе, 2013–2015 жж. аралығында 4 %-дық өсімнен 85 %-ға дейін өсті [5].

 Депозиттер мөлшерінің өсіміне келесі жағдайлар əсер етті:

 1. Валюталық депозиттердің қайта бағалануы.
 2. Мемлекеттің қаржы нарығына араласуы.

2016 жылы қаржы секторының жағдайын нығайту жолында көптеген оңды іс-əрекеттер орындалды. Мемлекет экономиканың нақты секторын, яғни қаржы секторын, тұрақтандыру жəне қолдау көрсету мақсатында қосымша қаржылық құралдар бөлді.

Заңды тұлғалардың депозиттер көлемі əлемдік тауар нарығында баға конъюктурасының өзгерісіне, ал жеке тұлғалардың депозитке деген сұранысы халықтың өмір сүру деңгейін азаматтардың қаржы институттарына, соның ішінде елдің банк жүйесіне деген сенім білдірушілігіне байланысты. Теңгенің девальвациясы салымшылардың ұлттық валютадағы ақшаларын шетел валютасына аудара бастауына əкелді. Соның салдары ақша массасы мен экономиканың долларизация деңгейінің өсуіне əкелді. Кез келген дағдарыста банк жүйесіндегі қауіпті жағдайлардың бірі — халық өз салымдарын сақтау мақсатында банк депозиттерінен ақша қаражаттарын уақытынан бұрын қайтарып алуы. Банк жүйесіне сенімділікті арттыру үшін салымдар бойынша жеке тұлғаларға кепілдендірілген қайтару сомасының деңгейін 10 млн тг дейін жеткізді. Қазіргі таңда əр банк бір- бірімен жарысып, өзіндік артықшылығын, ерекшелігін ұсынатын болып жүр. Əр банк депозит жүргізудің өзіндік саясатын ұстанады. Бұл нені көрсетеді? Біздің елдің депозит нарығындағы бəсекелестік қыза түсті деген сөз. Бəсекелестік бар жерде банктердің беделі де байқала бастайды. Банктер ішкі нарыққа ақша тарту үшін, əр түрлі амалдарға барып жатыр. Əрине, олардың бəрі де Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры орнатқан бірдей сыйақы мөлшерлемесін ұстанады. Бірақ клиенттерді өздеріне тартудың тəсілдері əр түрлі [6].

 Жоғарыдағы 3-кестеден көріп отырғанымыздай, ұлттық валютада тартқан депозиттер мен ставкалардың жыл сайын өскенін байқаймыз. Салымдардың көбеюінің басты себебі: сыйақы ставкаларының жыл сайынғы көтерілуінде. Еркін айырбасталымды валютада тартылған депозиттер 5 жыл бойы өссе, ал сыйақы ставкалары, керісінше, төмендеп отыр. Бұл еркін айырбасталымды валютаға сұраныстың көбеюі жəне оның қаржы нарығында өз құнының артуынан деп ойлаймыз. 2015 жылы 18 тамызда елімізде «инфляциялық шок» процесі орын алған болатын, яғни ұлттық валютамыз теңгенің бір сəтте құнсызданып, доллардың өсуі болып өтті. Бірақ, еркін айырбасталымды валюта мен басқа шетел валюталарына тартылған депозиттерге қарағанда, депозиттердің басым бөлігі ұлттық валютаға тартылған. Ал, басқа шетел валюталарының түрлеріне банктердің тартқан депозиттері жыл сайын өсіп, 2015 ж. төмендеген, сыйақы ставкалары жыл сайын көтерілген [7].

Қазіргі уақытта депозиттердің жағдайын тұрақтандыру үшін:

 1. Банктің өз өтімділігін мемлекеттің араласуынсыз-ақ, өзі қамтамасыз етуі.
 2. Депозиттер көлемін ұлғайту, тəуекел деңгейін азайту, өтімділікті бір қалыпты ұстап тұру.
 3. Халықтың əл-ауқатын көтеру.
 4. Бəсекеге қабілеттілікті арттыру жəне əрбір өңірде кəсіпкерлікті дамыту. Банктің депозит қызметін жетілдіру жолдары:
 5. Əлі де болса, депозит мерзімін қысқартып, пайыз ставкасын көтеру.
 6. Клиенттерді ынталандыру мақсатында лотерея, акция, құнды сыйлықтар жəне т. б. мəдени іс- шараларды өткізу.
 7. Депозитке салынған ақша қаражатарын, бағалы қағаздарды, асыл тастарды сақтайтын сейфтерді жəне басқа қорғаныс жүйелерін соңғы үлгідегі жүйемен қамтамасыз ету.
 8. Депозит түрін көбейту.
 9. Депозит иелерінің санын өсіру мақсатында депозиттік операция түрлерін ұлғайтып, қосымша қызметтер көрсетіп, жеңілдіктер жасау.

Ендеше, депозиттік саясат банктің алдағы уақытта қызмет етуіне елеулі əсер ететініне, жалпы айтқанда, оның қызмет етуінің негізі болып табылатынына тағы бір мəрте көз жеткізген дейміз. Бүгінде алымдар бойынша жеке тұлғаларға кепілдендірілген қайтару сомасының деңгейі 10 млн дейін жетіп отыр. Яғни, коммерциялық банктердің өтімділігі тікелей ондағы депозиттік ресурстардың неғұрлым көп болуымен байланысты, ал бұндай ресурстарды жинақтау банктің депозиттік саясатына байланысты болады. Осы себептерге байланысты екінші деңгейлі банктерде депозиттік саясат жүргізу мəселесіне үлкен көңіл бөліп, оның дұрыс ғылыми негізделіп жасалуын үнемі бақылап, қадағалап отыру қажет.

 

Əдебиеттер тізімі

 1. [ЭР]. Қолжетімділік тəртібі: kz/news/economika_i_biznes/finan. — 2016.
 2. [ЭР]. Қолжетімділік тəртібі: szh — Қазақстан депозит нарығының институционалдық құрылымы. — 2016.
 3. Статистикалық бюллетень. — 2016. — № 1 (254). — Қаңт.
 4. [ЭР]. Қолжетімділік тəртібі: Studopedia. org/6 — Депозиттік нарықтың құрылымы. —
 5. [ЭР]. Қолжетімділік тəртібі: Group – Global.org — Қазақстандағы депозит нарығының қазіргі жағдайы. — 2016. — 21 қаңт.
 6. [ЭР]. Қолжетімділік тəртібі: com/3 -100718. Қазақстан депозит нарығының қазіргі кездегі жағдайы. — 2013.
 7. 30 мамыр.
 8. [ЭР]. Қолжетімділік тəртібі: Iskernews.kz — Депозит нарығында бəсеке бар. 

 

 

Автордың аты-жөні, тегі: Г.Б. Мамраева, К.К. Рахимжанова

Депозит нарығы туралы | Презентация

Депозит нарығы

Орындаған :
Жоспар

1.Депозит нарығының мәні, депозит нарығың мағынасы мен рөлі.
2.Депозиттік операциялар түрлері
3.Қаржы нарығындағы депозит нарығының рөлі мен орны
Депозит дегеніміз не?

Депозит(латын сөзінде depositium сақтауға берілген затты білдіреді) –
бұл бір тұлғаның (депозиттердің) басқатұлғаға – банкке (оның ішінде
Ұлттық банкке) қайтарылу шартымен уақытша пайдалануға беретін
ақшасы. Сонымен қатар депозит – бұл клиенттердің (жеке және заңды
тұлғалардың) банктегі белгілі бір шотқа салған және өздері пайдалана
алатын қаражаттары

Депозит — бұл клиенттердің (жеке және заңды
тұлғалардың) банктегі белгілі бір шотқа салған және
өздері пайдалана алатын қаражаттары
Банктік тәжірибеде барлық тартылатын
қаражаттарды жинақтау тәсілдеріне
байланысты үлкен екі топқа бөледі:депозиттік
депозтттік
емес
қаражатта
қаражатта
р;
р.
Депозиттік операциялар

пассивт
активті
і
Активті депозиттік операциялар

Активті
Активті депозиттік
депозиттік операциялар
операциялар — — банктің
банктің уақытша
уақытша ақша
ақша
қаражаттарын
қаражаттарын басқа
басқа корреспонденттік-банктердегі
корреспонденттік-банктердегі
шоттарда
шоттарда орналастырумен
орналастырумен байланысты
байланысты операциялар.
операциялар.
Олар
Олар банктің
банктің өтімді
өтімді активтері
активтері ретінде
ретінде ,, яғни
яғни жалпы
жалпы
активтердің
активтердің өте
өте аз
аз бәлігін
бәлігін алады
алады
Пассивті депозиттік
операциялар

Пассивті
Пассивті депозиттік
депозиттік операциялар
операциялар —— бұл
бұл клиенттердің
клиенттердің
уақытша
уақытша бос
бос ақша
ақша қаражаттарын
қаражаттарын белгілі
белгілі уақытқа
уақытқа және
және
пайыз
пайыз төлеу
төлеу шартымен
шартымен тартумен
тартумен байланысты
байланысты
операциалар
операциалар .. Бұл
Бұл операциялар
операциялар көмегімен
көмегімен тартылған
тартылған
депозиттер
депозиттер пассив
пассив жағының
жағының көп
көп бөлігін
бөлігін алады
алады және
және
банктік
банктік ресурстарын
ресурстарын қалыптастырудың
қалыптастырудың негізгі
негізгі көзі
көзі . .
Халықаралық банктiк тәжірибеде
барлық депозиттер төрт топқа бөлiнедi:

— мерзiмдi депозиттер;

— талап етiлмелі депозиттер;

— жинақ салымдары;

— бағалы қағаздар.
Мерзімдік салымдар

Мерзімдік салымдар- бұл нақтыланып белгіленген
мерзімге салынған депозиттер, егер ол мерзімінен
бұрын жабылатын болса оған айыппұл салынады,
оған төленетін пайыздық сыйақы салым мерзіміне
және көлеміне байланысты. Салым мерзімі бір айдан
бес жылға дейін, кейде одан да ұзақ мерзімге
созылады. Банктер салымның осы түріне үлкен
қызығушылық танытады, себебі оның сомасы
тұрақты және ұзақ мерзімді операцияларда қолдана
алады. Ал салымшыларды одан жоғары пайыздық
пайда табуы қызықтырады.
Tалап етiлмелi депозиттер

Бiрiншi топ — талап етiлмелi депозиттер, олар сондай-ақ чектiк
депозиттер деп те аталады. Талап ету депозитi түрiнде қаржы тарту
кезiнде банк пен салымшы арасында келiсiмшарт жасалады .Чектiк
депозит — бұл міндетті түрде өтелуге тиiстi, салымшыға чек жазуға
құқық беретiн шот. Чектiк депозиттердің ыңғайлылығы олардың
қауiпсiздiгiмен және чек жазу арқылы төлем жүргізу
қарапайымдылығымен түсiндiрiледi. Сонымен катар олар бiрiншi талап
бойынша накты ақша алуға мүмкiндiк бередi. Чектiк депозиттерді
жүзеге асыру үшін есеп операциялары мен өткізбелерінің айтарлықтай
көлемi керек, көптеген банктер осы шарттарды қолданғаны үшін төлем
белгiлейдi. Бұл кезде төлем мөлшерi бiр ай көлемiнде жазылатын
чектер саны мен депозиттер мөлшерінің өзгеруiмен өзгертiледi. Егер
салымшы бiр ай көлемінде шотта банктің өзінің коммерциялық
мақсаттары үшін қолданылатын жеткiлiктi баланстық қалдықты
сақтаса, банктер кейбiр кездерде бұл төлемдердi алудан бас тартады.
Талап ету депозиттік шотының
ерекшелiктерiне мыналарды жатқызуға
болады:

— ақшаны салуға немесе алуға шектеудiң болмауы;

— ақша шоттан қолма-қол түрде, сондай-ақ чектер
көмегiмен алынуы мүмкiн;

— шот иесi банкке тұрақты айлық мөлшерде немесе әрбiр
жазылған чек үшін коммисия төлеуі;

— Ұлттық банкке ең аз резервтің мерзiмдiк депозиттермен
салыстырғанда үлкен үлесінің сақталуы.
Жинақ салымдары

Депозиттің келесi тобы — жинақ салымдары. Жинақ депозит
туралы келiсiм (1 -қосымша) негiзiнде ашылады. Қазiргi кезде
жинақ депозиттерiнің басты типi жинақ кiтапшаларындағы
шоттар, жинақ салымының жағдайы туралы жазбасы бар
шоттар, сондай-ақ ақша нарығының депозиттік шоттары
болып табылады.

Жинақ кітапшаларындағы шоттар — бұл жедел алуға
болатын, пайыз әкелетiн чектiк емес депозиттер.
Жинақ салымдарының
ерекшелiгi мынадай:

— бұл шоттардың анықталған мерзiмдерi жоқ;
— салымда ақша нарығының депозиттік шотынан қаржыларды бiрдей
ала алады;
— бастапқыда бұл шоттар бойынша ең аз баланстық қалдық талап
етiлген, қазiр банктер оны сақтауды талап етпеуге құқылы;
— осы шоттар бойынша салымшы чектердің тек санаулы
шектелген санын жазуға құқылы;
— бұл шоттар қызмет жасау мақсатында емес, жинақ мақсатында
қолданылады;
— банк шығындарын өтеу мақсатында шот иесiнен белгiленген төлем
алынады;
— егер салымшылар — корпорация болса, банктер осы шоттар бойынша
белгiленген резервтi сақтауға мiндеттi.
Депозиттің бұл типiн ашу үшін мерзiмдiк
депозит туралы келiсiм жасалынады. Бұл
салымдар қабылданатын мерзiм 4 топқа
бөлiнедi:
Депозиттік сертертификаттардың екi түрі болады:

— жолданбайтын — салымшыда сақталады және төлем
мерзiмi жеткенде банкке ұсынылады;

— жолданатын — екiншi нарықта сатылуы немесе
басқа тұлғаға өтуi мүмкін.
Жолданатын депозиттік
серсертификаттар капиталды кез келген
мерзiмге тиiмді инвестициялауға
көмектеседi ал қажет болған жағдайда
сертификаттардыды тез қолма-қол
ақшаға ауыстыруға болады.
Сертификаттар келесі белгiлерi бойынша бөлінедi:

• Шығарылуыбойынша:
— бiр рет;
— сериямен шығарылатын.
• Ресiмдеу тәсілі бойынша:
— арнайы;
— ұсынушыға.
• Төлеу шарттары бойынша:
—анықталған есеп айыру кезеңі аяқталғанға дейiн пайыздың мөлшерi үнемі
• Төленіп тұратын сертификаттар;
— сертификатты өтеу кунi пайызы төленетiн сертификаттар.
ҚОРЫТЫНДЫ

Дамыған депозит нарығы – кез келген мемлекеттің, оның ішінде Қазақстанның да ұлттық экономикалық
жүйесінің элементі. Сонымен бірге ол нарықтық механизмнің аса маңызды құрылымдық элементі болып
табылады.
Экономикасы дамыған елдерде депозит нарығы субьектілерінің алатын орны ерекше. Себебі, тарихи
маманданған депозит институттарының алғашқы мекемелері қарыз капиталы нарығындағы кейбір
сұрыптардың қанағаттандыру мақсатында пайда болды.
Кез келген мемлекеттің депозит нарығының даму деңгейі, менің ойымша, сол елдің нарықтық экономикада
қаншалықты тұрақтап тұра алатыны көрсетеді. Елдің депозит қаншалықты дамыған деңгейде болса, со ел
соншалықты сенімділікпен нарықтық экономиканың соқпақтарына төтеп бере отырып, сол нарықта өмір
сүре алады.
Жалпы қорытындылайтын болсақ, жұмыстың бірінші бөлімі толығымен депозит нарығының құрамдас
бөліктеріне, соның ішінде депозит нарығының мәні, депозит нарығының мағынасына көңіл бөлінген.
жұмыстың екінші бөлімінде бірінші бөлімде депозиттік операциялардың түрлеріне көңіл бөлінген.
Үшінші бөлім –Қаржы нарығындағы депозит нарығының алатын орны.
Төртінші қортындылаушы бөлімде- Қазақстан депозит нарығының жағдайымен оны дамыту жолдары
карастырылған

Депозит нарығы

                                            Кіріспе

          Қазіргі  заманғы экономикалық  даму кезені  елімізде  Ж.І.Ө-нің,  негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің  төмендігі, жұмыссыздықтың көбеюімен  сипатталады.

          Жұмыссыздықтың көбеюімен инфляцияның  өсуі  халықтың сұранысын тиісінше  азайтуда.Ал бүкіләлемдік қаржы   дағдарысының әсерінен туындаған бұл келеңсіз жағдайлар еліміздің депозит нарығына да өз әсерін тигізуде.

         Қазақстан Республикасының депозиттік  қызметінің құрылуына да көп  уақыт болмаса да нарықта белгілі  тұрақтылығымен сипатталуда.Бүкіләлемдік  қаржылық дағдарыс еліміздің  кейбір салаларымен  ішкі жағдайын  шиеленістіргенімен коммерциялық  банктерге депозит нарығында  жаңа межелер белгіледі,  яғни  дағдарыс салдарынан болған депозитке  деген инвестициалық көзқарасты  қайта қарауға мәжбүр етті. Депозит  мәселесі бұл ауқымды мәселе  болып табылады.

       Сол себепті менің бүгінгі  таңдағы қарастыратын  тақырыбым  еліміздің депозит нарығы мәселелері  мен  оның даму перспективалары  болмак.

       Жұмыстның мақсаты- Қазақстанның депозиттік нарығының жетілдіру жолдарын оның тұрақты қызмет етуін қамтамасыз ету мақсатында, депозиттік қатынастардың теориялық және практикалық аспектілерін, төлемдерді кепілдендіру жүйесін ұйымдастырудың әлемдік тәжірбиесін талдау негізінде бағыттарын дайындау болып табылады.      Бұл мақсатқа жету үшін  келесідей  мәселелерді жолға қойдым:

       1.депозит нарығының маңызын ашу

       2.депозит нарығының елімізде  дамыту үшін алғышарттар белгілеу

      Бұл жұмыс бойынша алдыға қойылған міндет депозит нарығының еліміздегі қалыптасқан жағдайын ашып көрсету.

      Осыған байланысты  бұл жұмысымтың құрылымы төрт бөлімнен тұрады.

      1.Депозит нарығының мәні, депозит  нарығың мағынасы мен рөлі.    

      2.Депозиттік  операциялар түрлері

        3.Қаржы  нарығындағы депозит нарығының  рөлі мен орны

       4.Қазақстанда депозит нарығының қызмет етуінің ерекшеліктері мен                        

          депозит      нарығын     дамыту    жолдары.  

  1.Депозит нарығының мәні, депозит нарығың мағынасы мен рөлі.    

          Шаруашылық субъект ретінде кез-келген қаржы институты өз жарғылық қызметін іске асыру үшін қаржы ресурстарына, яғни ғимарат, құрылыс, техника мен технология сатып алу үшін, айналым капиталын жасақтау үшін, жалақы және бюджетке төлем жүргізу  т.с.с. үшін ақша көздеріне мұқтаж болып табылады. Ол шығындар өз есебінің негізінен қаржыландырылуы, не қарыз мен тартылған қаржының есебінен қаржыландырылуы мүмкін. Оның негізгі бөлігін жеке және заңды тұлғалардың түрлі салымдары немесе депозиттер құрайды.

            Депозиттік операциялар алғашқы кезде алтын монеталарды сақтау формасы түрінде қалыптасты, оның мақсаты монеталардың жақсы сақталуы болатын. Сақтағаны үшін қожайын белгілі –бір сыйақы төлеуі тиіс болған.

             Қазіргі кезеңде депозиттік операциялар  түрлі формаларға бөлініп, түрлі  елдер бойынша әр түрлі болып  табылады. Дегенмен кез-келген қаржы  институты үшін салымшыларды  тарту және несиелік ресурстардың  негізгі көзі ретінде депозит  базасын кеңейту басты мақсат  болып табылады. Ақшалар жинақтаушы  функциясын орындап депозиттерге  айналады, ал олар халықтың, шаруашылық  субъектілердің және т.б. жинаған  қаржысы болып табылады. Клиенттің  барлық салымдары депозит деп түсіндіріледі. Депозиттерге салынған қаржы көздері түрлі болуы мүмкін. Ол корпоративтік клиенттердің есеп шоттарындағы, мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың қаржылары, жұмысшылар мен қызметкерлердің уақытша қолданылмай тұрған жалақылары. 

             Қаржы нарығы — бұл, ең алдымен, дербес экономикалық категория ретінде бағалы қағаздарды сату мен қайта сату жөніндегі операцияларды жүзеге асыру жолымен кәсіпорындардың, фирмалардың, банктердің, жинақтаушы зейнетақы қорларының, сақтық институттарының, мемлекеттің және халықтың уақытша бос ақшасын жұмылдыруды, бөлуді және қайта бөлуді қамтамасыз ететін нарықтық қатынастардың жиынтығы. Депозит нарығы қаржы нарығының құрамды бөлігі болып табылады. Қаржы нарығындағы депозит нарығының рөлі мен орны ерекше болып табылады.Депозит нарығында депозиттік операциялар жүзеге асырылады.

           Депозиттік операциялар – бұл заңды және жеке тұлғалардың тартылған қаржылары бойынша белгілі бір мерзімге немесе талап ету салымы бойынша банктердің операциялары. Депозиттік операцияларды жүргізу кезінде кез келген банк өздері дайындаған депозиттік саясатты ұстанады және олар өз кезегінде келесі ережелерге негізделеді:

депозиттік операциялар  банктің пайда табуына немесе болашақта пайда табуға мүмкіндік  жасауға негізделіп ұсынылады;

депозиттік операцияларды  ұйымдастыру үдерісінде депозиттік операциялар субъектісінің әр түрлілігіне  және депозиттердің әр түрлі нысандарының үйлесімділігіне ұмтылыс болады:

депозиттік операцияларды  жүзеге асыру барысында осы және депозиттер мен несиелік салымдардың  мерзімдері мен сомалары бойынша  несие ұсыну операциялары арасындағы өзара байланыс пен өзара келісімділіктің  болуын қамтамасыз ету қажет;

депозиттік операцияларды  ұйымдастыру үдерісінде банк балансының өтімділігін жоары деңгейде қамтамасыз ететін мерзімдік депозиттерге ерекше назар аударған жөн;

депозиттік операцияларды  ұйымдастыра отырып, банк депозиттік шоттардағы бос қаржы резервтерінің (активті операцияға тартылмаған) ең аз болуына талпынуы керек;

депозиттерді тартуға  әсер ететін банктік қызметтерді  дамыту және қызмет көрсету сапасы мен мәдениетін жоғарылату шараларын  қарастырған жөн;

            Көптеген ұсақ және шағын банктер үшін депозиттер ақша қаржыларының басты көзі болып табылады. Банктер қаржы нарығында қаржылық делдал ретінде басқа кәсіпорындар мен ұйымдардың, тұрғындардың уақытша бос ақша қаражаттарының ірі сомасын орналастырады. Банктер бұл қаржыларды тиімді пайдаланып, олардың сақталуын қамтамасыз етеді және қарыз алушыларға табысты негізде ұсынады. Көптеген жеке тұлғалар, іскер фирмалар, акционерлік компаниялар, жеке кәсіпорындар, коммерциялық емес ұйымдар, үкімет мекемелері, мемлекеттік кәсіпорындар, жергілікті органдар өз қаржыларын коммерциялық банктерге салады.

 

 

 

 

           2 . Депозиттік операциялар түрлері

         Банктер өзінің активті операцияларын жүргізу үшін пассивтi операцияларды өткізу нәтижесінде пайда болатын тартылған қаржыларды қолданады.   Коммерциялық банктің пассивтi операциялары келесi нысанда жүзеге асырылуы мүмкiн:

— банк қорын қалыптастыру және ұлғайту үшін банктердің пайдасы  есебiнен аударулар;

— басқа заңды тұлғалардан  алынған несиелер;

— депозиттік операциялар.

Депозиттік операциялар  — бұл заңды және жеке тұлғалардың  тартылған қаржылары бойынша  белгiлi бір мерзімге немесе талап  ету салымы бойынша банктердің операциялары.

     Депозиттік  операцияларды жүргізу кезiнде  кез келген банк өздері дайындаған  депозиттік саясатты ұстанады  және олар өз кезегiнде келесi  ережелерге негiзделедi:

— депозиттік операциялар  банктің пайда табуына немесе болашақта пайда табуға мүмкіндік  жасауға негiзделiп ұсынылады;

— депозиттік операцияларды  ұйымдастыру үдерiсiнде депозиттік операциялар субъектiсiнiң ар түрлiлiгiне және депозиттердің әр түрлi нысандардың  үйлесiмдiлiгiне ұмтылыс болады;

— депозиттік операцияларды  жүзеге асыру барысында осы және депозиттер мен несиелiк салымдардың  мерзiмдерi мен сомалары бойынша  несие ұсыну операциялары арасындағы өзара байланыс пен өзара келісімділіктің  болуын қамтамасыз ету қажет;

— депозиттік операцияларды  ұйымдастыру үдерiсiнде банк балансының өтiмдiлiгiн жоғары деңгейде қамтамасыз ететiн мерзiмдiк депозиттерге ерекше назар аударған жөн;

—  депозиттік операцияларды  ұйымдастыра отырып, банк депозиттік шоттардағы бос қаржы резервтерінің  ең аз болуына талпынуы керек;

— депозиттердi тартуға әсер ететiн банктiк қызметтерді дамыту және қызмет керсету сапасы мен мәдениетiн  жоғарылату шараларын қарастырған  жөн.

Көптеген ұсақ және шағын  банктер үшін депозиттер ақша қаржыларының басты көзi болып табылады. Банктер  қаржы нарығында қаржылық делдал ретiнде басқа кәсіпорындар мен  ұйымдардың, тұрғындардың уақытша бос  ақша қаражаттарының iрi сомасын орналастырады. Банктер бұл қаржыларды тиiмдi пайдаланып, олардың сақталуын қамтамасыз етедi және қарыз алушыларға табысты негiзде  ұсынады. Көптеген жеке тұлғалар, iскер фирмалар, акционерлiк компаниялар, және кәсіпорындар, коммерциялық емес ұйымдар, үкiмет мекемелерi, мемлекеттiк кәсіпорындар, жергiлiктi органдар өз қаржыларын коммерциялық банктерге салады.

    Халықаралық банктiк  тәжірибеде барлық депозиттер  төрт топқа бөлiнедi:

— мерзiмдi депозиттер;

— талап етiлмелі депозиттер;

— жинақ салымдары;

— бағалы қағаздар.

     Бiрiншi топ  — талап етiлмелi депозиттер, олар  сондай-ақ чектiк депозиттер деп  те аталады. Талап ету депозитi  түрiнде қаржы тарту кезiнде  банк пен салымшы арасында  келiсiмшарт жасалады . Чектiк депозит  — бұл міндетті түрде өтелуге  тиiстi, салымшыға чек жазуға құқық  беретiн шот. Чектiк депозиттердің  ыңғайлылығы олардың қауiпсiздiгiмен  және чек жазу арқылы төлем  жүргізу қарапайымдылығымен түсiндiрiледi. Сонымен катар олар бiрiншi талап  бойынша накты ақша алуға мүмкiндiк  бередi. Чектiк депозиттерді жүзеге  асыру үшін есеп операциялары  мен өткізбелерінің айтарлықтай  көлемi керек, көптеген банктер  осы шарттарды қолданғаны үшін  төлем белгiлейдi. Бұл кезде төлем  мөлшерi бiр ай көлемiнде жазылатын  чектер саны мен депозиттер  мөлшерінің өзгеруiмен өзгертiледi. Егер салымшы бiр ай көлемінде  шотта банктің өзінің коммерциялық  мақсаттары үшін қолданылатын  жеткiлiктi баланстық қалдықты сақтаса,  банктер кейбiр кездерде бұл  төлемдердi алудан бас тартады.

     Талап ету  депозиттік шотының ерекшелiктерiне  мыналарды жатқызуға болады:

— ақшаны салуға немесе алуға  шектеудiң болмауы;

— ақша шоттан қолма-қол  түрде, сондай-ақ чектер көмегiмен алынуы мүмкiн;

— шот иесi банкке тұрақты  айлық мөлшерде немесе әрбiр жазылған чек үшін коммисия төлеуі;

— Ұлттық банкке ең аз резервтің  мерзiмдiк депозиттермен салыстырғанда  үлкен үлесінің сақталуы.

      Талап ету  депозитінің бір түрі банктің  клиентпен барлық операциялары  есептелетiн контокоррент — бірыңғай  шот болып табылады. Контокоррентте  банк қарыздары, сондай-ақ шоттан  клиент тапсырысы бойынша барлық төлемдер және де шотқа салым, аударым және т.б. түрде түсетін барлық қаржы көрсетіледі. Контокорренттi шот ерекше сенiмдiлiк белгiсi ретiнде тек сенiмдi клиенттерге және бiрiншi сыныпты қарызшыларға ашылады. Шот иесi шығындардың түсiмдерден артуы кезiнде әрбiр жеке жағдайда, арнайы рәсімдеусіз-ақ банкпен жасалған келiсiмге сәйкес анықталған сома шегiнде несие алуға мүмкiндiгi бар.

      Талап ету  депозитiне сондай-ақ ағымды овердрафт  шотын жатқызуға болады, овердрафт  — банк пен клиент арасындағы  келісiмге сәйкес, банк анықтаған  мөлшерде шотта бар қаржы көлемiнен  артық соманы алуға мүмкіндік  беретін шот, бұл да несие  алмасуды бiлдiредi Овердрафтың  контокорренттен айырмашылығы кездейсоқ  сипатты болуында. Атап өтетiн  жайт, овердрафт шоты қосымша  депозиттік шоттар ашу мүмкiндiгiн  шектемейдi. Овердрафт ағымды шоты  жеке және заңды тұлғалардың  уақытша шығындарын жабу үшін  ашылады.

      Талап ету  депозитінің басқа бiр түрі  — нау-шоттар — пайыздық мөлшерінің  жоғары шегі жоқ шоттар, яғни  ол қалқымалы болуы мүмкін. Супернау-шоттар  — бұл қолма -қол ақшаны  қолдану шоттары оларды ашу  кызметтер кешенiн ұсынады.

       Депозиттік  шоттардың келесi түрі — автоматтық  аудару шоттары (АТS-шоттар). Жинақ  шоттарынан ақша қаржыларын автоматты  түрде аударуға мүмкіндік беретiн,  чектердi жабу үшін чектiк депозиттерге  пайыз әкелетiн депозиттің түрі. Банктер салымшының келiсiмiн жетекшiлiкке  ала отырып пайыз әкелетiн шоттарды  талап етуге несиенің артуын  жабу немесе чектiк шоттардағы  ең аз балансты көтеру талабы  туыдаған кезде автоматты түрде  қосады. Мұндай тәжірибе салымшыға  өте аз соманы салымда талап  етуге дейiн сақтауға және бiр  мезетте шоттар бойынша автоматты  түрде аударылған пайыздар алуға  мүмкіндік бередi.

      Бұл депозиттерден  тыс көптеген банктердің баланстық  есеп берулерiне «банк қызметкерi  жазған чектер және куәландыратын  чектер» деп аталатын шағын  баптар енгiзiлiп жүр. Куәландырылған  чектер — банк қызметкерлерi беретiн  төлемi кепiлденген чектер. Банктер  чектi куәландыру кезiнде, куәландырылған  чекте керсетiлген соманы салымшы  шотынан алады және оны жеке  шотта ұстайды. Сонымен қатар,  чектi банк қызметкерлерiнің бiрi  немесе банктің меншiктi шығындарын  төлеу үшін кассир жазған жағдайда, соңғысы ол бойынша төлемдердің  жүргiзiлуiн күте отырып, қызметкерлер  жазған чек сомасына теңестiрiп  депозит құрайды. Талап ету  депозиттерi бойынша эксплициттiк  пайыздың кiрiстер төленбеуiне  байланысты банктің көтеген клиентттсрi осы типтес депозиттердегi қаржыларының  мөлшерін төмендетуге тырысады. Шығынды азайтудың осы тұрғыдағы  әдістерiнің бiрi автоматты тазалау  шоттары қолданылатын мүмкіндіктердi  пайдалану.  Мұндай шоттармен ағымдағы  операцияларды жүргiзе отырып, банк  клиентпен келiсiлген аз шектен асатын кез келген ақша сомасынан шотты “тазартады” немесе оларды аударады, оларды пайыздық кiрiс әкелетін қаржылық құралдарға орналастырады, мысалы, қайта сатьш алу туралы мәмiлеге, яғни операцияны банк күнде iскерлiк күн соңында орындайды. Мұндай жағдайларда, банкке бұл операцияны өткізуге қажеттi чектер төлемге түскенде, қаржылар қайтадан талап ету депозитiне аударылады.

Депозит түсінігі, Қазақстан депозит нарығындағы депозиттің түрлері?

Банктік депозит – салымшыны банкке алдын ала келісілген сыйақы қосылып қайтарылу шарты негізінде берілген ақша қаражаттары.

Депозиттік операциялар коммерциялық банк үшін оның ресурсын қалыптастырудың ең негізгі көзі болып табылады. Жеке тұлғалар, іскерлік фирмалар, акционерлік компаниялар, жеке кәсіпорындар, коммерциялық емес ұйымдар, үкіметтік мекемелер, мемлекеттік кәсіпорындар, жергілікті билік органдары қаражаттарды коммерциялық банктерге ынтамен орналастырады.   Бұл бірнеше себептермен түсіндіріледі. Біріншіден, банктер салымдардың үлкен сенімділігін қамтамасыз етеді, екіншіден, салымшылар өз салымдарын кез келген уақытта қайтаруды талап етіп қана қоймай, одан асатын сомада қарыз ала алады, үшіншіден бұл салымдар  табыс әкеледі.

Банктерге орналастырылған уақытша бос ақша қаражаттары салымшы үшін екі рөл атқарады, яғни, бір жағынан салымшыға табыс әкелетін капитал рөлін атқарады.

Депозиттік операциялар мынадай қағидалармен ұйымдастырылады:  банктік пайда алуға немесе болашақта пайда  алу үшін жағдай жасауға;  депозиттік операциялар әрекет етуі керек;  банк балансының өтімділігін жоғары дәрежеде демеп отыратын мерзімдік салымдарға депозиттік операциялармен қарыз аударылуы қажет; депозиттік операциялар мен қарыздырды беру бойынша өзара байланыс пен сабақтастылықты қамтамасыз ету қажет;  депозиттерді тартуға әрекет ететін банктік  қызметтерді дамытуға шаралар қолдану.

Банктермен тартылатын депозиттердің көлемі негізінен негізгі 4 факторға тәуелді болып келеді:  халықтың ақшалай табыстарының көлемі;  олардың банктік жүйеге деген сенімінің деңгейі;  салымдар бойынша нақты пайыз мөлшерлемесі;  елдегі банктік жүйенің даму деңгейі және ондағы қаржылық өнімдердің дамуы.

Ақша қаражаттарын сақтандыру шоттарына аудару ерікті сипатта жүзеге асады. Әрбір салымшы ақша қаражатын орналастыру кезінде көптеген шарттарды ескере отырып банкті өз қалауынша таңдайды. Банк менеджері депозит мерзіміне, мөлшеріне, оған есептелетін пайыз және тағы да басқа шарттармен салымшыны таныстырып, толық және ақысыз кеңес беруі тиіс.

Ағымды операцияларды жүргізу барысында барлық операциялар депозиторға берілген жинақ кітапшасында есепке алынады. Кезекті операцияларда шот иесі шотқа ақша салу немесе одан кері алу үшін жинақ кітапшаларын міндетті түрде ұсынуы керек. Депозиттердің басқа түрлеріне қарағанда жоғары пайыздардың төлеуінің жинақ  салымдарын құнтты демеу және салымшылардың жинақтарын банктерде сақтауды ынталандыру үшін пайдаланылады. Халық пен коммерциялық емес ұйымдар кәдімгі жинақ салымдарын кеңінен қолданылады. АҚШ-та корпорациялар, фирмалар және басқа да коммерциялық ұйымдар үшін шоттың шекті сомасы 150 мың долларға белгіленген.

Халықтың салымдарын тарту мақсатында жинақтардың түрлі формалары қолданылады: ұтысқа, сыйлыққа, жастарға және т. б. мақсаттарға. Әдетте ол халыққа қосымша қызметтерді (пошталық, телеграфтық, саудалық және т.б.) ұсынулармен бірге жүреді. Жинақ шоттарының тұрақты мерзімі болмайды және шот иесінен ақшаны кері алу туралы алдын ала ескерту талап етілмейді, олар бойынша чектер берілмейді.

Жинақ салымдары мерзімді салымдардың маңызды бөлігін құрайды. Мерзімдік салымдардың басқа бір түрі – мерзімді депозиттік сертификат болып табылады. Ол банкіге тұрақты пайыздық мөлшермен белгілі бір мерзімге банкіге қаражаттарды еңгізгендігін күәландыратын ақшалай құжат. Оларды компанияларға, фирмаларға және салымшының өзінде қалатыны, берілмейтіні болады. Ақшаны мерзімнің аяқталуымен тек сертификаттарды ұсыну арқылы банктен алуға болады, ал мерзімі – 14 күннен 18 айға дейін болуі мүмкін.

Сонымен жинақ салымдарына (шоттарына) мынадай сипаттама беруге болады:  ақша қаражаттарының сақталуының нақты белгіленген мерзімі болмайды;  салымды кез келген уақытта хабарламай алуға болады;  шотқа ақша қаражатын салу немесе алу кезеңінде жинақ кітапшасы депозиторымен ұсынылады. Ол кітапшада ақша қаражаттарының барлық қозғалысы көрініс табады.  Жеке тұлғалармен ашылатын жинақ салымдарының мынадай түрлері бар:  мерзімді жинақтаушы салым;  қосымша толықтырылатын салым;  ағымдағы жинақтаушы салым.  

Мерзімді жинақтаушы салым бойынша нақты мерзім  белгіленеді немесе осы салымды шоттан алынатын мерзімі белгіленеді. Мерзімді жинақтаушы салым бойынша төленетін сыйақы мөлшері басқажинақтаушы салымдарымен салыстырғанда жоғары болып келеді.

Қосымша толықтырылатын жинақтаушы салымы. Бұл шотқа алдынала келісілген ақша сомалары аударылып отырады. Жинақталған қаражат белгіленген күнде беріледі (жаңа жылда, мектеп бітірген кезде және т. б.).
Ағымдағы сақтандыру салымы – негізінен жалақыны аудару үшін пайдаланылады. Бұл шот бойынша ақша қаражаттары келіп түсуі және аударылуы еркін жүзеге асады.

    Халықаралық банктiк тәжірибеде барлық депозиттер төрт топқа бөлiнедi:

— мерзiмдi депозиттер;

— талап етiлмелі депозиттер;

— жинақ салымдары;

— бағалы қағаздар.

Бiрiншi топ — талап етiлмелi депозиттер, олар сондай-ақ чектiк депозиттер деп те аталады. Талап ету депозитi түрiнде қаржы тарту кезiнде банк пен салымшы арасында келiсiмшарт жасалады .Чектiк депозит — бұл міндетті түрде өтелуге тиiстi, салымшыға чек жазуға құқық беретiн шот. Чектiк депозиттердің ыңғайлылығы олардың қауiпсiздiгiмен және чек жазу арқылы төлем жүргізу қарапайымдылығымен түсiндiрiледi. Сонымен катар олар бiрiншi талап бойынша накты ақша алуға мүмкiндiк бередi. Чектiк депозиттерді жүзеге асыру үшін есеп операциялары мен өткізбелерінің айтарлықтай көлемi керек, көптеген банктер осы шарттарды қолданғаны үшін төлем белгiлейдi. Бұл кезде төлем мөлшерi бiр ай көлемiнде жазылатын чектер саны мен депозиттер мөлшерінің өзгеруiмен өзгертiледi. Егер салымшы бiр ай көлемінде шотта банктің өзінің коммерциялық мақсаттары үшін қолданылатын жеткiлiктi баланстық қалдықты сақтаса, банктер кейбiр кездерде бұл төлемдердi алудан бас тартады.

     Талап ету депозиттік шотының ерекшелiктерiне мыналарды жатқызуға болады:

— ақшаны салуға немесе алуға шектеудiң болмауы;

— ақша шоттан қолма-қол түрде, сондай-ақ чектер көмегiмен алынуы мүмкiн;

— шот иесi банкке тұрақты айлық мөлшерде немесе әрбiр жазылған чек үшін коммисия төлеуі;

— Ұлттық банкке ең аз резервтің мерзiмдiк депозиттермен салыстырғанда үлкен үлесінің сақталуы.

Талап ету депозитінің бір түрі банктің клиентпен барлық операциялары есептелетiн контокоррент — бірыңғай шот болып табылады. Контокоррентте банк қарыздары, сондай-ақ шоттан клиент тапсырысы бойынша барлық төлемдер және де шотқа салым, аударым және т.б. түрде түсетін барлық қаржы көрсетіледі. Контокорренттi шот ерекше сенiмдiлiк белгiсi ретiнде тек сенiмдi клиенттерге және бiрiншi сыныпты қарызшыларға ашылады. Шот иесi шығындардың түсiмдерден артуы кезiнде әрбiр жеке жағдайда, арнайы рәсімдеусіз-ақ банкпен жасалған келiсiмге сәйкес анықталған сома шегiнде несие алуға мүмкiндiгi бар.

Талап ету депозитiне сондай-ақ ағымды овердрафт шотын жатқызуға болады, овердрафт — банк пен клиент арасындағы келісiмге сәйкес, банк анықтаған мөлшерде шотта бар қаржы көлемiнен артық соманы алуға мүмкіндік беретін шот, бұл да несие алмасуды бiлдiредi Овердрафтың контокорренттен айырмашылығы кездейсоқ сипатты болуында. Атап өтетiн жайт, овердрафт шоты қосымша депозиттік шоттар ашу мүмкiндiгiн шектемейдi. Овердрафт ағымды шоты жеке және заңды тұлғалардың уақытша шығындарын жабу үшін ашылады.

Талап ету депозитінің басқа бiр түрі — нау-шоттар — пайыздық мөлшерінің жоғары шегі жоқ шоттар, яғни ол қалқымалы болуы мүмкін. Супернау-шоттар — бұл қолма -қол ақшаны қолдану шоттары оларды ашу кызметтер кешенiн ұсынады.

Депозиттік шоттардың келесi түрі — автоматтық аудару шоттары (АТS-шоттар). Жинақ шоттарынан ақша қаржыларын автоматты түрде аударуға мүмкіндік беретiн, чектердi жабу үшін чектiк депозиттерге пайыз әкелетiн депозиттің түрі. Банктер салымшының келiсiмiн жетекшiлiкке ала отырып пайыз әкелетiн шоттарды талап етуге несиенің артуын жабу немесе чектiк шоттардағы ең аз балансты көтеру талабы туыдаған кезде автоматты түрде қосады. Мұндай тәжірибе салымшыға өте аз соманы салымда талап етуге дейiн сақтауға және бiр мезетте шоттар бойынша автоматты түрде аударылған пайыздар алуға мүмкіндік бередi.

Бұл депозиттерден тыс көптеген банктердің баланстық есеп берулерiне «банк қызметкерi жазған чектер және куәландыратын чектер» деп аталатын шағын баптар енгiзiлiп жүр. Куәландырылған чектер — банк қызметкерлерi беретiн төлемi кепiлденген чектер. Банктер чектi куәландыру кезiнде, куәландырылған чекте керсетiлген соманы салымшы шотынан алады және оны жеке шотта ұстайды. Сонымен қатар, чектi банк қызметкерлерiнің бiрi немесе банктің меншiктi шығындарын төлеу үшін кассир жазған жағдайда, соңғысы ол бойынша төлемдердің жүргiзiлуiн күте отырып, қызметкерлер жазған чек сомасына теңестiрiп депозит құрайды. Талап ету депозиттерi бойынша эксплициттiк пайыздың кiрiстер төленбеуiне байланысты банктің көтеген клиентттсрi осы типтес депозиттердегi қаржыларының мөлшерін төмендетуге тырысады. Шығынды азайтудың осы тұрғыдағы әдістерiнің бiрi автоматты тазалау шоттары қолданылатын мүмкіндіктердi пайдалану. Мұндай шоттармен ағымдағы операцияларды жүргiзе отырып, банк клиентпен келiсiлген аз шектен асатын кез келген ақша сомасынан шотты “тазартады” немесе оларды аударады, оларды пайыздық кiрiс әкелетін қаржылық құралдарға орналастырады, мысалы, қайта сатьш алу туралы мәмiлеге, яғни операцияны банк күнде iскерлiк күн соңында орындайды. Мұндай жағдайларда, банкке бұл операцияны өткізуге қажеттi чектер төлемге түскенде, қаржылар қайтадан талап ету депозитiне аударылады.

Көптеген банктер өзінің клиенттерiнен компенсациялық балансты ұстануды талап өтедi, бұл талап ету салымдары бойынша пайыздық кiрiс әкелмейтiн нысанды, яғни банктерге банктiк қызметтердi төлеу үшін қажет. Компенсациялық баланс яғни ақша корларын тартуға орташа шығындарды азайту жолымен қорлардың орташа құнын төмендету айтарлықтай тиiмдiлiк бередi. Кейбiр жағдайларда компенсациялық баланс неие ұсыну, сондай-ақ банктiк карыз бойынша пайыздық төлемдер туралы келiсiмдi ұстану қызметтерi үшін төлемдi ұсынады.

Депозиттің келесi тобы — жинақ салымдары. Жинақ депозит туралы келiсiм (1 -қосымша) негiзiнде ашылады. Қазiргi кезде жинақ депозиттерiнің басты типi жинақ кiтапшаларындағы шоттар, жинақ салымының жағдайы туралы жазбасы бар шоттар, сондай-ақ ақша нарығының депозиттік шоттары болып табылады.

Жинақ кітапшаларындағы шоттар — бұл жедел алуға болатын, пайыз әкелетiн чектiк емес депозиттер.

Кредит пен депозит нарығы қайта өсе бастады

«Банк секторының жиынтық активі 2019 жылғы 1 маусымда өткен айдағыдан 1,3%-ға азайып, 24 трлн 921,4 млрд теңгені құрады», – деп хабарлады Ұлттық банктің баспасөз қызметі.

Активтердің құрылымында ең көп үлес кредиттерге – 48,4%, бағалы қағаздар портфеліне – 21,5%, қолма-қол ақша, аффинирленген бағалы металдар мен корреспонденттік шоттарға – 12,2% тиесілі болған.

90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар кредиттер (NPL) 1 281,8 млрд теңгені немесе несие портфелінің 9,7%-ын құрады. Айта кетейік, бірер күн бұрын ҚР Президенті әлеуметтік аз қамтылған кей топ өкілдерінің 300 мыңға дейінгі несиелік берешектері мен өсімпұлдарына кешірім беру туралы жарлыққа қол қойған еді. Нәтижесінде алдағы бірер айда мерзімі өтіп кеткен берешектердің көлемі азаятыны анық. Оның үстіне табысы төмен азаматтарға несие беру талаптарын күшейту туралы да бастама көтерген. Олай болса, алдағы уақытта банктердің несие портфелінің сапасы артады деген сөз.

Экономиканы кредиттеу көбейді

Жалпы, банктердің экономиканы кредиттеу көлемі 2019 жылғы мамырдың соңында 12 760,1 млрд теңгені құрады. Бұл алдыңғы айдағыдан 1,5%-ға артық. Соның ішінде заңды тұлғаларға берілген кредиттердің көлемі 7 100,8 млрд теңгеге дейін 1,0%-ға, жеке тұлғаларға – 5 659,3 млрд теңгеге дейін 2,2%-ға ұлғайды. Қайта құрылымдаудан өтіп жатқан және лицензиядан айырылған банктердің кредиттік портфелін есепке алмағанда, экономиканы кредиттеудің жылдық өсімі 11,7%- ды немесе 1,2 трлн теңгені құрады.

Валюта түрі бойынша, ұлттық валютамен кредиттер көлемі бір айда 10 330 млрд теңгеге дейін 2,2%-ға ұлғайды. Олардың құрылымында заңды тұлғаларға кредиттер 2,1%-ға, жеке тұлғаларға – 2,4%-ға өсті.

Шетел валютасымен кредиттер көлемі 2 430,1 млрд теңгеге дейін 1,4%-ға төмендеді. Олардың құрылымында заңды тұлғаларға кредиттер 1,2%-ға, жеке тұлғаларға4,6%-ға төмендеді. Теңгемен кредиттердің үлес салмағы 2019 жылғы мамырдың соңында 81,0%-ды құрады.

Ұзақмерзімді кредиттер көлемі бір айда 10 902,8 млрд теңгеге дейін 1,9%-ға өсті, қысқамерзімді кредиттер көлемі 1 857,3 млрд теңгеге дейін 0,7%-ға төмендеді.

Шағын кәсіпкерлік субъектілерін кредиттеу бір айда 2 228,2 млрд теңгеге дейін 0,3%-ға ұлғайды. Салалар бойынша бөлінген банктердің экономикаға кредиттерінің ең қомақты сомасы өнеркәсіп (жалпы көлемдегі үлесі – 14,9%), сауда (13,3%), құрылыс (5,6%) және көлік (3,9%) сияқты салаларға тиесілі.

Депозит нарығында да өсім бар

Қаржы реттеушісінің мәлімдеуінше, банк секторының жиынтық міндеттемелерінің мөлшері 2019 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша 1,5% азайып, 21 888,2 млрд теңгені құрады. Банктер міндеттемелерінің құрылымында ең жоғары үлес клиенттердің салымдарына – 75,4%, айналысқа шығарылған бағалы қағаздарға – 8,3%, басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздарға – 2,7% тиесілі. Банктердің Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелері жиынтық міндеттемелерде 2019 жылдың басындағымен салыстырғанда 6,2%-дан 7,3%-ға дейін (1 495,5 млрд теңгеге дейін) ұлғайды.

Банк секторының жиынтық меншікті капиталы 2019 жылғы мамырда 0,4%-ға ұлғайып, 2019 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша 3 033,2 млрд теңгені құрады. Таза пайда 2019 жылғы қаңтар-мамырда 124,4 млрд теңгені құрады.

«Резиденттердің депозиттік ұйымдардағы депозиттерінің көлемі бір айда 2,0%-ға ұлғайып, 2019 жылғы мамыр айының соңында 17 491,6 млрд теңгені құрады», – деп жазады бас банктің баспасөз қызметі.

Соның ішінде заңды тұлғалардың депозиттері 8 984,2 млрд теңгеге дейін 3,5%-ға, жеке тұлғалардың депозиттері 8 507,4 млрд теңгеге дейін 0,4%-ға ұлғайды.

Ұлттық валютадағы депозиттер көлемі бір айда 10 646,6 млрд теңгеге дейін 5,2%-ға ұлғайды, шетел валютасындағы – 6 845,0 млрд теңгеге дейін 2,6%-ға төмендеді. Долларландыру деңгейі 2019 жылғы мамырдың соңында 39,1% болды. Сонымен қатар заңды тұлғалардың ұлттық валютадағы депозиттері 2019 жылғы мамырда 5 757,4 млрд теңгеге дейін 9,8%-ға ұлғайды, шетел валютасындағы – 3 226,8 млрд теңгеге дейін 5,9%-ға төмендеді.  Ал жеке тұлғалардың теңгемен депозиттері 4 889,2 млрд теңгеге дейін 0,3%-ға, шетел валютасындағы – 3 618,1 млрд теңгеге дейін 0,6%-ға ұлғайды.

Аслан Қажен

Материалмен әлеуметтік желіде бөлісу:

Депозит нарығы өзгеріске ұшырап жатыр

2018 жылғы тамыздың соңындағы жағдай бойынша резиденттердің депозиттік ұйымдардағы депозиттерінің көлемі соңғы бір айда 2,6% қысқарып, 17 679,9 млрд теңгені құрады. Заңды тұлғалардың депозиттері 9 160,7 млрд теңгеге дейін, яғни 6% қысқарса, жеке тұлғалардың депозиттері 8 519,1 млрд теңгеге көбейіп, 1,3% ұлғайды.

Ұлттық валютадағы депозиттердің көлемі бір айда 9 540,6 млрд теңгеге дейін, яғни 3,9%-ға, шетел валютасында 8 139,3 млрд теңгеге дейін, яғни 1%-ға қысқарды (доллардағы баламада 5,6%-ға төмендеді). Долларлану деңгейі тамыздың соңында 2017 жылғы желтоқсандағы 47,7%-дан қазіргі 46%-ға төмендеді.

Заңды тұлғалардың ұлттық валютадағы депозиттері 2018 жылғы тамызда 4,2%-ға азайып, 5 212,5 млрд теңгеге азайса, шетел валютасындағы салым 8,1% азайып, 3 948,3 млрд. теңгеге кеміді. Осылайша заңды тұлғалардың депозиттерінің 43,1%-ына жетті.

Жеке тұлғалардың теңгедегі депозиттері 3,5% азайып, 4 328,1 млрд теңгені құраса, шетел валютасындағы жинақ 6,8% өсіп, 4 191 млрд теңгеге жетті. Бұл (жеке тұлғалардың депозиттерінің 49,2%-ын құрайды.

Мерзімді депозиттердің көлемі бір айда 2,3%-ға ұлғайып, 12 335,9 млрд теңгені құрады. Олардың құрылымындағы ұлттық валютадағы салымдар 6 388 млрд теңге, шетел валютасындағы қаражат 5 947,9 млрд теңге болды.

Банктік емес заңды тұлғалардың ұлттық валютадағы мерзімді депозиттері бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 7,1%-ды құрады. Былтыр бұл көрсеткіш 8% еді. Ал жеке тұлғалардың депозиттері бойынша 11,2% болды. Бір жыл бұрынғы көрсеткіш 11,7% болатын.

Естеріңізге сала кетейік, бірер күн бұрын Ұлттық банк депозиттің мерзімі ұлғайған сайын сыйақы мөлшерлемесінің көбейетінін хабарлаған еді. Соған сай, 2018 жылғы 1 қазаннан бастап жеке тұлғалардың жаңадан тартылған ұлттық валютадағы депозиттері бойынша шарттар өзгереді. Енді жеке тұлғалардың салымдары мерзімді, мерзімсіз және жинақ салымдар ретінде жіктелетін болды.

Атап айтар болсақ, ұлттық валютадағы мерзімсіз салымдардың пайызы 10,50%, кепілдіктің ең жоғарғы сомасы 10 млн теңге.

Ұлттық валютадағы мерзімді депозиттердің ең жоғарғы кепілдік сомасы 10 млн теңге, ал пайыздары 3 айға дейін 11,00%, 6 айға дейін 11,80%, 12 айға дейін 12,00%, 24 айдан жоғары 12,50%.

Ұлттық валютадағы жинақ салымдардың ең жоғарғы кепілдік сомасы 15 млн теңге, ал пайыздары 3 айға дейін 12,00%, 6 айға дейін 12,80%, 12 айға дейін 13,00%, 24 айдан жоғары 13,50%.

Шетел валютасындағы депозиттер 1% және ең жоғарғы кепілдік сомасы 5 млн теңге.

Шетел валютасындағы салымдар бойынша ағымдағы тәсіл сақталады, сыйақы мөлшерлемесі салымның мерзіміне қарамастан бірыңғай болып табылады және 1% деңгейінде сақталады.

Банктердің экономиканы несиелеу көлемі 2018 жылғы соңғы бір айда 0,5 пайыз ұлғайып, тамыздың соңында 13 018,6 млрд теңгені құрады.

Заңды тұлғаларға берілген несие көлемі 0,2% азайып, 7 992,9 млрд теңгеге, жеке тұлғалардікі 1,7% көбейіп, 5 025,6 млрд теңгеге жетті.

Ұлттық валютамен берілген қарыз көлемі бір айда 0,7% ұлғайып, 9 887,9 млрд теңгеге жетті. Олардың құрылымында заңды тұлғалардың борышы 0,3% азайып, жеке тұлғаларға берілген несие 1,9% ұлғайды.

Шетел валютасындағы несие көлемі 0,2% азайып, 3 130,7 млрд теңге болса, соның ішінде жеке тұлғалардың қарызы 1,8%-ға азайса, ал заңды тұлғалардың борышы өзгеріссіз қалды.

Теңгедегі несиелердің үлес салмағы тамыздың соңында 76%-ды құрады. Биыл шілде айында бұл көрсеткіш 75,8% болған еді.

Ұзақ мерзімді несиелердің көлемі бір айда 0,3% ұлғайып, 11 211,5 млрд тенгеге жетті. Ал қысқа мерзімді несиелердің көлемі 1,9% көбейіп, 1 807,1 млрд теңгені құрады.

Шағын кәсіпкерлік субъектілерін несиелеу 5,1% азаып, 2 884 млрд теңгені құрады. Бұл жалпы экономиканы несиелеу көлемінің 22,2%-ы.

Салалар бойынша бөлінген банктердің экономиканы несиелеудің ең қомақты үлесі өнеркәсіп (жалпы көлемдегі үлесі 14,7%), сауда (14,4%), құрылыс (6,1%), ауыл шаруашылығы (4,9%) және көлік (4,9%) сияқты салаларға тиесілі.

2018 жылғы тамызда банктік емес заңды тұлғаларға ұлттық валютамен берілген кредиттер бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 12,2% (2017 жылғы желтоқсанда – 13,2%), жеке тұлғаларға – 18,4% (19,2%) болды.

Бауыржан Мұқан

Материалмен әлеуметтік желіде бөлісу:

Депозит және несие нарығы және оның қаржылық құра…

Депозит және несие нарығы және оның қаржылық құралдары by Azhar Kenzhebay

1. Қазақстан Республикасында депозиттер нарығының қалыптасуы

1.1. 1

1. 1.1. Жинақ кассаларының жалпы жүйелік жобасы 1826 жылы пайда болды. Бұл мекемелер алғашында

1.1.1.1. 1775 жылдары барлық губернияларда және уездік қалаларда қайырымдылықты дамыту үшін құралғын болған.

1.1.2. 1860 жылы Мемлекеттік банк құрылды,

1.1.2.1. бөлімшелер торабы Қазақстан территориясында да құрыла бастады. Мемлекеттік банктің бірінші бөлімшелері

1.1.2.1.1. Петропавловск

1.1.2.1.2. Семей

1.1.2.1.3. Орал

1.1.2.1.4. Верный

1.1.3. үш деңгейлі несие жүйесі болды:

1.1.3.1. бірінші деңгей – Мемлекеттік банк.

1.1.3.2. екінші деңгей – Банк секторы, бұл көбінесе жинақ және коммерциялық банктер.

1.1.3.3. үшінші деңгей – мамандандырылған несие институттары.

1.1.4. Қазақстан территориясында

1.1.4.1. 1898 жылда 84 жинақ кассалары болды,

1.1.4.2. 1897 жылдан бастап барлық уездік қазынашылықтарда көптеген банктік операциялар енгізілді:

1.1.4.2.1. ақша айырбастау, купон бойынша проценттер төлеу және процентті қағаздар бойынша капитал төлеу, жинақ кассаларының операциялары

1.

2. 2

1.2.1. Ақтөбеде 1923 жылы жинақ кассасы ашылды

1.2.1.1. 1936 жылы Алматы қаласында СССР Жинақ Банкісінің филиалы ашылды

1.2.1.1.1. Қазақстанда 335 жинақ кассалары қалыптасқан болатын.

1.2.1.2. 1929 жылы Қазақстандағы барлық жинақ кассаларының қызметін басқарумен айналысатын Республикалық жинақ кассасы құрылды.

1.2.1.2.1. Салымшылардың көп мөлшерін тарту мақсатында жинақ кассалары тікелей зауыт-фабрикаларда, колхоздар мен совхоздарда ашылатын болған.

1.2.1.3. Мемлекеттік қарыздарды орналастыру есебінен түскен қаражаттар

1.2.1.3.1. 1922-1925 жылдары мемлекеттік бюджеттің 7.5 пайызын құрады

1.2.1.3.2. 1925-1928 жылдары – 6.8 пайызын құрады. Бұл қаражаттар халық шаруашылығын қалыптастыруда маңызды рөл атқарды.

1.2.2. Кейіннен 1988 жылы жүзеге асқан банктік реформа екі деңгейлі банк жүйесін қамтыды: орталық банк – мамандандырылған банктер.

1.2.3. 1991 жылдың қаңтарында «Қазақ ССР-ндағы банктер және банктік жүйе туралы » Заң қабылдады.

1.2.4. 1993 жылы Жинақ Банкісі Қазақстан Республикасына тиесілі «Қазақстан жинақ банкісі» болып тәуелсіз заңды құрылым болып қайта құрылады.

1.2.5. Қазіргі кезеңде халыққа банктік қызмет көрсету нарығында төрт негізгі жүйеқұраушы екінші деңгейлі банктерді қарастыруға болады.

1.2.5.1. Халық Жинақ Банкісі .

1.2.5.1.1. Халықтың теңгелік депозиттерінің 70 пайызына жуығы осы банк үлесіне тиеді.

1.2.5.2. Казкоммерцбанк

1.2.5.3. Банк Туран Алем

1.2.5.4. Банк ЦентрКредит,

2. Депозиттік операциялар түсінігі, маңызы және нарықта алатын орны

2.1. Депозит дегеніміз — бұл бір тұлғаны, депозиторды екінші тұлға – банкке (соның ішінде Ұлттық Банкке) оларды талап етуі бойынша немесе белгілі бір уақыт өткеннен кейін толығымен немесе бөлшектеп, алдын ала келісілген сыйақымен немесе сыйақысыз тікелей салымшыға (депозиторға) қайтарылуы тиіс немесе оның бұйрығы бойынша басқа бір тұлғаға берілуі тиіс ақша сомасы.

2.2. Депозиттік операциялар коммерциялық банк үшін оның ресурсын қалыптастырудың ең негізгі көзі болып табылады.

2.2.1. Бұл салымдардың үлкен сенімділігін қамтамасыз етеді, екіншіден салымшылар өз салымдарын кез келген уақытта қайтаруды талап етіп қана қоймай, одан асатын сомада қарыз ала алады, үшіншіден бұл салымдар табыс әкеледі.

2.3. Банктерден тартылатын депозиттердің көлемі негізінен негізгі 4 факторға тәуелді балып келеді:

2.3.1. 1) халықтың ақшалай табыстарының көлемі;

2.3.2. 2) олардың банктік жүйеге деген сенімінің деңгейі;

2.3.3. 3) салымдар бойынша нақты пайыз мөлшерлемесі;

2.3.4. 4) елдегі банктік жүйенің даму деңгейі және ондағы қаржылық өнімдердің дамуы.

2.4. Жеке тұлғалармен ашылатын жинақ салымдарының мынадай түрлері бар:

2.4.1. мерзімді жинақтаушы салым:

2.4.1.1. Мерзімді жинақтаушы салым бойынша төленетін сыйақы мөлшері басқа жинақтаушы салмдарымен салыстырғанда жоғары болып келеді.

2.4.2. қосымша толықтырылатын салым:

2.4.2.1. Бұл шотқа алдын ала келісілген ақша сомалары аударылып отырады. Жинақталған қаражат белгіленген күнде беріледі (жаңа жылда, мектеп бітірген кезде және тағы басқа).

2.4.3. ағымдағы жинақтаушы салым.

2.4.3.1. Ағымдағы сақтандыру салымы – негізінен жалақыны аудару үшін пайдаланылады. Бұл шот бойынша ақша қаражаттарының келіп түсуі және аударылуы еркін жүзеге асады.

2.5. Депозиттік сертификаттардың түрлері және оларды шығару ерекшеліктері қандай?

2.5.1. Депозиттік сертификаттар иемденуіне қарай келесі түрлерге бөлінеді :

2.5.1.1. 1. Атаулы сертификаттар;

2.5.1.2. 2. Мәлімдеуші сертификаттар.

2.5.2. Депозиттік сертификаттар сатылған тауарлар және көрсетілген қызметтер үшін төлеуге болатын төлем құралы немесе есеп айырысу қызметін атқара алады.

2.5.2.1. Әлемдік тәжірибеде депозиттік сертификаттардың мынадай екі түрі бар: аударылатын және аударылмайтын.

2.5.2.1.1. Аударылмайтын депозиттік сертификаттар – салым иелерінің қолдарында болып, уақыты жеткен соң банкке ұсынылады.

2.5.2.1.2. Аударылатын депозиттік сертификаттар — басқа бір тұлғаларға екінші нарықта сатып алу-сату арқылы өтеді.

2.

6. Депозиттік проценттік ставкалардың (сыйақылардың) түрлері:

2.6.1. 1) Нақты депозиттік проценттік ставка;

2.6.2. 2) Номиналдық депозиттік проценттік ставка;

2.6.3. 3) Тұрақты депозиттік проценттік ставка;

2.6.4. 4) Өзгермелі депозиттік проценттік ставка;

2.6.5. 5) Бағалық депозиттік проценттік ставка (ЛИБОР, КИБОР, ФИБОР, т.б.)

3. Банктік несиелеу мәні және экономикалық ролі

3.1. Несие— бұл пайыз төлеу және қайтару шартында уақытша пайдалануға (қарызға) берiлетін ссудалық капитал қозғалысы.

3.1.1. Қарыз алушылар категорияларына қарай:

3.1.1.1. 1.Қаржылық институттарға берілетін несиелер:

3.1.1.1.1. мақсатты қорларға;

3.1.1.1.2. банктерге;

3.1.1.1.3. қаржы-несие мекемелеріне.

3.1.1.2. .Қаржылық емес агенттіктерге берілетін несиелер:

3.1.1.2.1. өнеркәсіп салаларына;

3.1.1.2.2. саудаға;

3.1.1.2.3. ауыл шаруашылығына;

3.1.1.2.4. дайындау ұйымдарына;

3.1.1.2.5. жабдықтау-сату ұйымдарына;

3. 1.1.2.6. кооперативтерге;

3.1.1.2.7. жеке кәсіпкерлерге.

3.1.1.3. Тұтыну мақсатына берілетін несиелер.

3.1.1.3.1. Мерзіміне қарай:

3.1.1.3.2. . Тағайындалуы және пайдалану сипатына қарай:

3.1.1.3.3. . Қамтамасыз ету дәрежесіне қарай:

3.1.1.3.4. . Қайтарылу дәрежесіне қарай:

3.1.1.3.5. . Валютамен берілуіне қарай:

3.1.1.3.6. . Берілу шартына қарай:

Тарифы

— Pineview Camp & Retreat Center

ваш контракт Pineview

как подтвердить ваше мероприятие Pineview

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЫТИЯ: Чтобы подтвердить ваше мероприятие Pineview, нам требуется подписанный контракт и 25% невозмещаемый депозит. Если группа требует изменения даты после подтверждения своего мероприятия, мероприятие может быть перенесено в течение 30 дней, чтобы сохранить депозит. В противном случае залог аннулируется. Вы можете получить копию контракта на мероприятие здесь.

СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПАЛЬНИ ИЛИ КОМНАТЫ: Pineview делает различие между СПАЛЬНЯМИ и КОМНАТАМИ. Все DORMS Pineview рассчитаны на размещение не менее 10 человек и имеют две двухъярусные кровати и 1 двуспальную кровать. Все НОМЕРА Pineview более уединенные и рассчитаны на размещение от 1 до 5 человек. ВСЕ НОМЕРА, кроме одной (HEBREWS Room), имеют две двухъярусные кровати. Общая вместимость Pineview — 173 человека.

СТОИМОСТЬ ОБЩЕЖИТИЯ: ДЕТЕЙ / ПОДРОСТКОВ / ВЗРОСЛЫХ РАЗМЕЩЕНИЙ = 25 долларов США с человека за ночь (минимальная плата 125 долларов США за номер в общежитии = 5 человек).

ОБЩЕЖИТИЕ КАК НОМЕРА: В каждом общежитии также есть двуспальная кровать, поэтому общежития могут быть сданы в аренду парам и семьям как «комнаты», когда они доступны. В этом случае и только при наличии возможности пара может арендовать общежитие как комнату за 79 долларов за ночь. Семьи могут арендовать общежитие за 79 долларов за ночь (до семьи из 3 человек), после чего 25 долларов за члена семьи на койках. Дети до 3 лет — БЕСПЛАТНО. Как правило, общежития Pineview не могут быть зарезервированы по тарифу за номер раньше, чем за 30 дней до мероприятия.

СТОИМОСТЬ НОМЕРА: Обычно для ПАР И СЕМЬИ.

БОЛЬШИНСТВО НОМЕРОВ: 79 $ / номер / ночь, для номеров, в которых есть 1 комплект двухъярусных кроватей и 1 двуспальная кровать.

TITUS ROOM: 89 $ / ночь, потому что в этом номере есть личный туалет и душ

EPHESIANS ROOM: 99 $ / ночь, потому что в этом номере есть дополнительная двуспальная кровать, на которой могут разместиться в общей сложности 5 человек.

HEBREWS ROOM: 69 $ / ночь, потому что в этом номере только 1 односпальная и 1 двуспальная кровать.

КРЫШКИ: Все двухъярусные кровати в каждой спальне и каждой комнате — двухъярусные, имеют верхнюю и нижнюю части с лестницей или металлическим подъемным поручнем.Общая вместимость двухъярусной кровати = 141 человек.

ДВУСПАЛЬНЫЕ КРОВАТИ: Все Двуспальные кровати в общих и комнатах укомплектованы подушками и одеялом. Pineview имеет в общей сложности 17 двуспальных кроватей в 16 различных комнатах. Общая вместимость двуспальных кроватей = 34 человека.

БЕЛЬЁ И ПОЛОТЕНЦА: Все двухъярусные кровати и двуспальные кровати не имеют постельного белья и полотенец. Они доступны за дополнительную плату в размере 7 долларов США на человека / мероприятие.

Вернуться к началу.

ОБЕДЕННЫЕ ЗАЛЫ

ОПИСАНИЕ: Щелкните здесь, чтобы просмотреть планы первого и второго этажей.В Столовом есть жилые помещения, расположенные на втором этаже, над местом, где обычно работает общественное питание. В общежитиях «Столовая» есть два варианта проживания — Matthew и Mark , оба описаны в разделе «Жилье». Общая вместимость столовых общежитий — 25 человек.

MATTHEW DORM: Общая вместимость 14 = 12-дюймовые 6-ярусные комплекты, 1 двуспальная кровать

MARK DORM: Общая вместимость 11 = 8-дюймовые 4-ярусные комплекты, 1 двуспальная кровать, 1 двойная

Вернуться к вершина.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ОПИСАНИЕ: Щелкните, чтобы получить планы первого и второго этажей. Общежития и номера Longhorn Lodge расположены рядом с тренажерным залом на обоих этажах. Одна комната, Люк , и одна комната, Иоанна , расположены на первом этаже спортзала. На втором этаже спортзала есть 5 вариантов проживания — два общежития: Деян, и римлян; и три комнаты: Коринфянам , Галатам и Ефесянам .Полные туалеты для мужчин и женщин доступны в этой зоне проживания, куда можно попасть также из тренажерного зала. Общая вместимость спортзала — 95 человек.

тренажерный зал второй этаж

LUKE DORM: Общая вместимость 28 = 26 в 13 двухъярусных наборах, 1 двуспальная кровать; только общежитие на первом этаже

КОМНАТА JOHN: Общая вместимость 4 = 2 в 1 двухъярусный комплект, 1 двуспальная кровать; единственная комната на первом этаже

GYM второй этаж

ACTS DORM: Общая вместимость 36 = 34 в 17 двухъярусных наборах, 1 двуспальная кровать

ROMANS DORM: Общая вместимость 14 = 10 в 5 двухъярусных наборах, 2 двуспальные кровати

КОМНАТА CORINTHIANS: Общая вместимость: 4 = 2 в 1 двухъярусной кровати, 1 двуспальная кровать

НОМЕР GALATIANS: Общая вместимость 4 = 2 в 1 двухъярусной кровати, 1 двуспальная кровать

КОМНАТА EPHESIANS : Общая вместимость 5 = ​​двухъярусная кровать 2 в 1, 1 двуспальная кровать, 1 односпальная

Наверх.

RETREAT HOUSE

ОПИСАНИЕ: Retreat House расположен на дальней стороне поместья Пайнвью, вдали от основного комплекса, в частной, лесистой местности. У этого дома для отпуска есть частная подъездная дорога и парковка рядом с главной подъездной дорогой к округу Пайнвью. Retreat House состоит из трех общежитий: Колоссянам , на первом этаже; на втором этаже 5 вариантов проживания — два общежития: Фессалоникийцам, и Тимофею; и три комнаты: Титу , Филимону, и Евреям — все на втором этаже.Общая текущая вместимость Retreat House — 53 человека.

ретритный дом — ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

РЕТРИТ ДОМ КВАРТИРА: Общая вместимость 7; 3 спальни, гостиная, кухня, столовая и ванная комната.

ОБЩЕЖИТИЕ КОЛОССОВ: Общая вместимость 14 = 12 в 6 двухъярусных наборах, 1 двуспальная кровать; только общежитие на первом этаже

дом отдыха — ВТОРОЙ ЭТАЖ

THESSALONIANS DORM: Общая вместимость 18 = 16 на 8 двухъярусных комплектов, 1 двуспальная кровать

TIMOTHY DORM: Общая вместимость 10 = 8 на 4 койки комплекты, 1 двуспальная кровать

НОМЕР TITUS: Общая вместимость 4 = 2 в 1 двухъярусный комплект, 1 двуспальная кровать; личный туалет

PHILEMON ROOM: Общая вместимость 4 = 2 в 1 двухъярусной кровати, 1 двуспальная кровать

HEBREWS ROOM: Общая вместимость 3 = 1 двуспальная кровать, 1 односпальная кровать

Вернуться к началу.

СТОИМОСТЬ АКТИВНОСТИ

Pineview делит свою деятельность на три основные категории: базовая, контролируемая и приключенческая.

основные мероприятия

Основные мероприятия бесплатны для каждого проживающего гостя. Плата за гостя в день Basic Activity составляет 5 долларов США на человека, кто не остается на ночь. Этот сбор взимается со всех гостей, не проживающих в отеле Pineview, за исключением высадки / высадки.

Основные мероприятия Pineview включают:

 • ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ: Gagaball, проверка спортивного инвентаря, пешие прогулки, 9 Square in the Air, подковы, детская игровая площадка, зоны отдыха, гигантская Дженга, бадминтон, СКОРО: СКОРО: . Cornhole, Giant Chess, Giant Connect-4, Shuffleboard

 • ВНУТРЕННЯЯ ИГРОВАЯ КОМНАТА ОСНОВНЫЕ ЗАНЯТИЯ: Воздушный хоккей, ковровый боулинг, пинг-понг, бильярдные столы, настольный футбол, стол для шаффлборда, зоны отдыха, настольные игры

 • ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЗАКРЫТОМ ЗАЛЕ: Баскетбол, волейбол, пиклбол, хоккей на полу, командные игры в закрытых помещениях (например, вышибалы, виффлбол, кикбол, мушбол, напольный хоккей) . В противном случае ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ мероприятия доступны по цене 100 долларов в час или 5 долларов с человека дополнительно (после часа групповой аренды).

  ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ Мероприятия включают:

  • СНАРУЖИ: Gaga Ball, 9 Square in the Air, Marksmanship (винтовка 22 калибра), бассейн, стрельба из лука, командные игры, костер

  • СКОРО: Каноэ: (в пруду), Trail Biking, Human Foosball

  приключенческие ЗАНЯТИЯ

  Требуется МИНИМУМ 10 человек для каждого выбранного действия.

  • Arrow Tag (внутри) 10 долларов США / 2 игры — около 25 минут

  • Laser Tag (снаружи) 10 долларов США / 2 игры — около 25 минут

  • Go Karts 10 долларов США / человек на 10 минут езды

  • Ружья 10 долларов США за 6 патронов (12 калибр)

  • Пейнтбол 25 долларов США за человека — полное снаряжение и 150 патронов

  • Скалолазание за 20008 долларов США поднимается

  • Power Bouncers 7 долларов США на человека за 3 минуты прыжка

  Вернуться к началу.

  ТАРИФЫ на питание

  ВАРИАНТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ: Pineview предлагает вашей группе три варианта приготовления еды: 1) предоставление собственных обедов; 2) найм поставщика провизии; 3) использование персонала Pineview для приготовления еды. Нажмите кнопку «Питание» выше, чтобы получить более подробную информацию о вариантах приготовления еды.

  РАСХОДЫ НА АРЕНДУ КУХНИ: Если вы решите самостоятельно готовить и обслуживать еду, или если вы пользуетесь услугами кейтеринга на кухне Pineview, взимается плата за аренду кухни.Вы можете арендовать ТРИ кухни: основная Dining Hall Kitchen (250 долларов в день), Philippians Cafe в тренажерном зале (100 долларов в день) и Retreat House Kitchen (75 долларов в день). ). Если Pineview обслуживает вашу еду, плата за аренду кухни не взимается.

  РАСХОДЫ НА ПИТАНИЕ: Если вы решите использовать персонал Pineview для приготовления блюд, наши расценки следующие: Завтрак = 9 долларов на человека; Обед = 10 $ с человека; Ужин = 11 $ с человека; Фирменный ужин = 15 $ на человека; Банкет = 25 $ на человека ( требует 25 человек минимум ).

  Вернуться к началу.

  ЦЕНЫ ДЛЯ ЗАЛОВ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ

  Pineview предлагает несколько вариантов для ваших нужд конференц-зала. Чем больше конференц-зал, тем дороже будет стоимость номера. Как правило, группы должны использовать конференц-зал, расположенный в выбранном ими жилом помещении. Группы, которые арендуют конференц-зал / кухню на 3 дня, получают 4-й день БЕСПЛАТНО. Если требуются дополнительные переговорные комнаты или отдельная переговорная комната, расположенная в другом здании, эти запросы также часто рассматриваются.Pineview не взимает плату за столы и стулья, которые в настоящее время установлены в каждом конференц-зале. Если требуются дополнительные или другие столы и стулья, плата за переезд и установку составляет: 1 доллар США за стул; и 5 $ / стол.

  ВАРИАНТЫ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЦЕНАМИ:

  • ЧАСОВНЯ — 150 долларов в день

  • ПАВИЛЬОН — 100 долларов в день — эта плата предназначена для групп, использующих павильон в качестве конференц-зала до 4 часов в день.

  • GYM — 250 долларов в день — эта плата взимается для групп, использующих тренажерный зал в качестве конференц-зала до 4 часов исключительно в день.Если на месте присутствуют другие группы, они будут иметь доступ к занятиям и туалетам в тренажерном зале.

  • PHILIPPIANS cafe (за пределами тренажерного зала, полностью оборудованная кухня) — 100 долларов США

  • КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ (вне тренажерного зала) — 100 долларов США в день

  • RETREAT HOUSE КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 9 906 долларов США в день КУХНЯ — 75 долларов в день

  • ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ (только для встреч) — 150 долларов в день

  • ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ (для встреч и кухни) — 250 долларов в день

  Наверх.

  АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ

  Pineview предлагает дополнительное оборудование для поддержки вашего мероприятия. Ниже приведен список вариантов и ставок посуточной аренды оборудования.

  • Звуковая система (часовня) — 100 долларов США (только в этом месте)

  • Портативная 7-канальная звуковая система — 100 долларов США (в любом месте)

  • Видеопроектор и экран — 50 долларов США (в любом месте)

  • Монитор / DVD-плеер — 25 долларов (в любом месте)

  • Постельное белье и полотенца — 7 долларов (на человека на мероприятие)

  • Спикер мероприятия — 250 долларов в день

  • Музыкант мероприятия (лидер прославления и поклонения) — 250 долларов в день

  Вернуться к началу.

  групповые скидки

  Эти скидки следует рассматривать как общие рекомендации, которые Pineview любит включать по возможности.

  • РАННЯЯ РЕГИСТРАЦИЯ: Pineview предлагает скидку до 5% для групп, которые регистрируют свое мероприятие заранее, путем внесения невозвращаемого залога в размере 25% (1% в месяц, до 5 месяцев).

  • БОЛЬШАЯ ГРУППА: Pineview предлагает скидку 2% на каждые 25 гостей в качестве скидки для большой группы.

  • ВОЗВРАЩАЮЩАЯСЯ ГРУППА: Pineview предлагает скидку 2% для групп, которые вернутся в Pineview в следующем году на то же мероприятие в том же сезоне (до 6% — 3 года).

  • МНОЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Pineview предлагает скидку 2% для групп, которые проводят второе мероприятие в Pineview в том же году.

  • СЕЗОННАЯ СКИДКА: Pineview предлагает скидку ТОЛЬКО НА ЖИЛЬЕ на проведение вашего мероприятия в Pineview не в летний сезон. Весенняя / осенняя скидка составляет 5%, а зимняя скидка — 10%.

  Аренда кемперов доступна для вас и вашей семьи.

  Вы, ваши друзья или семья хотите остаться в Sugar Ridge, но у вас нет кемпинга?

  У нас есть шесть 40-футовых кемперов (для некурящих) со всеми необходимыми удобствами! Домашние животные не допускаются внутри или снаружи сдаваемых в аренду квартир.

  Все арендуемые кемперы имеют:

  • Полностью оборудованная кухня: тостер, микроволновая печь, кофеварка, кухонные принадлежности, тарелки, чашки, кастрюли и сковороды
  • Мешки для мусора, туалетная бумага и средство для мытья посуды
  • Телевидение
  • Костровище и стол для пикника

  Что взять с собой:

  • Все постельное белье (постельное, кухонные и банные полотенца, постирочная)
  • Гриль
  • Садовые стулья
  НИКАКИЕ ЖИВОТНЫЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ В ЛЮБОМ АРЕНДОВАННОМ ОБЪЕКТЕ ИЛИ ВНЕЗАПНО!
  ПРОСМОТРЕТЬ ГАЛЕРЕЮ
  ST31 — Пятое колесо Cedar Creek (для некурящих)
  • 6 спальных мест
  • 1 большая двуспальная кровать
  • 1 комплект двухъярусных кроватей (двухъярусная)
  • Диван раскладывается в полный размер (маленькая королева кемпера)
  • Наружная кухня
  • Домашние животные запрещены внутри или за пределами сдаваемых внаем квартир
  ПРОСМОТРЕТЬ ГАЛЕРЕЮ
  PO80 — Sierra Fifth Wheel (Премиум сайт — применяются дополнительные тарифы)
  (для некурящих)
  • 10 спальных мест
  • 1 большая двуспальная кровать (72 X 81)
  • Диван-кровать
  • Стол трансформируется в кровать
  • Большая ночлежка с 2 сдвоенными койками и 2 двухъярусными койками
  • 2 ванные комнаты
  • Внешняя кухня
  • Домашние животные запрещены внутри или за пределами съемной квартиры
  ПРОСМОТРЕТЬ ГАЛЕРЕЮ
  MO478 — Прицеп для осины (для некурящих)
  • Спальных мест 8
  • 2 комплекта двухъярусных кроватей
  • Диван раскладывается до полного размера
  • Королева кемпера
  • Стол трансформируется в кровать
  • Домашние животные запрещены внутри или за пределами сдаваемых внаем квартир
  ПРОСМОТРЕТЬ ГАЛЕРЕЮ
  PE313 — Salem Trailer (для некурящих)
  • Спальных мест 9
  • 1 полноразмерная кровать — маленькая двуспальная кровать для кемпинга (60X73)
  • 2 двухъярусных кровати
  • 1 двуспальная кровать
  • Стол превращается в кровать (удобно помещается 1 или 2 маленьких ребенка)
  • Диван (маленький, но 2 спальных места)
  • Домашние животные запрещены
  ПРОСМОТРЕТЬ ГАЛЕРЕЮ
  PE320 — Прицеп Aspen (для некурящих)
  • Спальных мест 8
  • 2 комплекта двухъярусных кроватей
  • Диван раскладывается до полного размера
  • Camper queen
  • Стол трансформируется в кровать
  • Домашние животные запрещены внутри или за пределами сдаваемых внаем квартир
  ПРОСМОТРЕТЬ ГАЛЕРЕЮ
  PO76 — Убежище (для некурящих)
  • Спальных мест 8
  • 2 комплекта двухъярусных кроватей
  • Диван раскладывается до полного размера
  • Camper queen
  • Стол трансформируется в кровать
  • Домашние животные запрещены внутри или за пределами сдаваемых внаем квартир

  В кемпингах могут разместиться от 6 до 8 человек с разной планировкой. Во всех арендованных кемпингах есть полностью оборудованная кухня, телевизор, костровище и стол для пикника. Все сдаваемые в аренду единицы предназначены для некурящих и не принимают домашних животных. Пожалуйста, позвоните по телефону 802-684-2550 для получения информации о бронировании, ценах и наличии мест. Существует невозвращаемый залог в размере 131 доллара США, необходимый для бронирования арендуемой единицы, и невозмещаемый залог в размере 141 доллара США, необходимый для резервирования арендуемой единицы на время отпуска. За аренду премиум-класса взимается невозвращаемый залог в размере 171,00 долларов США.

  При аренде

  необходимо внести залог в размере 100 долларов США при регистрации заезда.Залог возвращается после удовлетворительной проверки при выезде.

  Свяжитесь с нами по поводу аренды кемпера сегодня!

  26 ‘Дорожный прицеп Wildwood с двухъярусными кроватями / выдвижными (T17)

  Travel Trailer Camper Описание:

  2016 26 ′ Forest River Wildwood — это полноразмерный семейный туристический трейлер с множеством обновлений и удобств. Это идеальный прицеп для путешествий для всей семьи, будь то кемпинг на несколько дней или проживание в течение нескольких недель.В главной спальне установлена ​​большая островная кровать размера «queen-size» с прикроватными тумбочками. Огромная выдвижная гостиная зона предлагает дополнительную вместительность и комфорт, так как рядом расположена полноразмерная кухня. Обе столовая и диван-кровать на ночь превращаются в двуспальные кровати для дополнительного спального места. В задней части прицепа есть две двухъярусные кровати и ванная комната с отдельным входом.

  Роскошные функции и удобства:

  Вместимость прицепа:

  Вес оси # ось Масса сцепного устройства GVWR Полезная нагрузка
  5631 фунт. 2 639 фунтов 7639 фунтов 2008 фунтов

  Детальный план этажа:

  Сезоны и расценки аренды:

  Обычная сверхэкономная ставка:

  Даты низкого сезона: 1 октября — 14 мая
  Минимальная арендная плата: 2 ночи
  СУПЕР ЭКОНОМИЯ: $ 119
  Миль включено: без ограничений
  Дополнительные мили:

  Летние и праздничные тарифы

  Даты высокого сезона: 15 мая — 15 сентября
  Выходные: День труда, День памяти, День президента, Рождество, Новый год, День Благодарения и Пасха
  Минимальная арендная плата: 4 ночи
  СУПЕР ЭКОНОМИЯ: $ 149
  Миль включено: без ограничений
  Дополнительные мили:

  КАК ЭТО РАБОТАЕТ

  Получите мгновенное предложение «Без сюрпризов» прямо сейчас!

  Просто введите желаемые даты поездки выше. Вы сразу получите специальное предложение «Без сюрпризов» для ваших планов путешествий или отпуска. Никаких скрытых комиссий или дополнительных сборов, если вы не превышаете стандартные нормы.

  Мы обрабатываем заказы строго по принципу «первая поданная, первая подтвержденная». Получив ценовое предложение, просто нажмите кнопку «Забронировать сейчас», чтобы воспользоваться нашей безопасной системой онлайн-бронирования. Заполните информацию о бронировании и используйте кредитную карту для внесения депозита. Вы получите электронное письмо с подтверждением бронирования.

  Резервный депозит: Резервный депозит в размере 100 долларов США необходим для подтверждения бронирования. Депозит за бронирование возвращается (за вычетом административного сбора в размере 50 долларов США), если бронирование отменяется более чем за 30 дней до отъезда. Залог за бронирование не возвращается, если отмена отменена за 30 или менее дней до отъезда.

  Арендные платежи: Все арендные платы должны быть оплачены полностью за 21 день до отъезда или могут быть аннулированы. Все платежи персональными чеками должны быть получены нами как минимум за 10 рабочих дней до установленного срока.Арендные платежи не возвращаются, если отмена отменена за 21 или менее дней до даты отъезда. Невозвращаемый залог за бронирование и стоимость аренды дают право на получение кредита в размере 50% от стоимости аренды для будущего бронирования в любое время в течение следующих двенадцати месяцев (при наличии).

  Залог / залог возмещения убытков: Залог в размере 500 долларов США необходим для покрытия мелкого ремонта, дополнительных сборов за превышение лимита и / или страховой франшизы, если это необходимо.

  Страхование аренды жилого дома: Арендатор должен предоставить доказательство страхования (ответственности и столкновения) до отъезда.Мы предлагаем нашим гостям страховое покрытие от стороннего страховщика за небольшую посуточную плату, которую вы можете выбрать при бронировании. Не требуется при доставке автофургона.

  Разное: Каждый арендатор получит арендованный жилой автофургон, наполненный водой, топливом и пропаном. Единовременный сбор за очистку / подготовку включает окончательный сброс, очистку резервуара, внешнюю уборку и стартовый набор туалетной бумаги для автофургона и химикатов. Автобус следует возвращать с чистым и опрятным салоном, в противном случае может взиматься дополнительная плата за уборку.

  Порядок выезда: Каждый арендатор получит инструктаж по арендованному автобусу, включая работу всех бортовых систем. Перед отъездом арендатор также проведет подробный письменный осмотр арендованного автобуса. Будет сделана копия водительского удостоверения каждого оператора.

  Пробег: Включено неограниченное количество миль

  Оборудование Паркер :: Lake Lodges

  Доступны 2 объекта | Лейксайд Лодж и Паркерс Плейс

  Наш лодж находится по адресу 226 West Lakeview Drive, Samburg, TN

  .

  Недвижимость состоит из двух частей: 1) двухэтажного дома и 2) большого здания за двухэтажным домом

  Обе эти части включены при аренде этого объекта недвижимости

  В двухъярусном доме вы найдете:

  — Место для развешивания пальто и хранения ботинок, обуви, багажа, снаряжения и т. Д…

  — Постельные принадлежности включают 2 односпальные кровати на полноразмерных двухъярусных кроватях, 1 двухъярусную кровать Full over Full, 1 двуспальную кровать на двухъярусной кровати и 2 односпальные кровати (всего 10 кроватей)

  — 1 ванная комната с туалетом, раковиной и большой душевой кабиной, выложенной плиткой

  -1 Smart TV с плоским экраном

  — Wi-Fi

  — Покерный стол

  В здании вы найдете:

  — Большая гостиная и кухня с видом на озеро, в которой есть духовка, холодильник, микроволновая печь, стандартная кофеварка, телевизор с плоским экраном, высокий стол на 8 человек, 2 раскладывающихся дивана, тарелки, столовое серебро и основные кухонные принадлежности. сковороды, кастрюли и посуда

  — Wi-Fi

  — Есть большое подсобное помещение со стиральной машиной и сушилкой, а также место для развешивания пальто и курток

  — Большая ванная комната с ванной / душем, раковиной и туалетом

  — Наверху вы найдете 2 дополнительные полноразмерные двухъярусные кровати (всего 4 кровати), бильярдный стол и стол для настольного футбола

  В задней части собственности находится большая палуба / пирс над озером и крытый лодочный причал размером 30 футов на 9 футов. Также на палубе есть угольный гриль и 2 комплекта досок-корнхол.

  В этом отеле будет много полотенец и мочалок, но если вы планируете длительное пребывание, вам понадобится дополнительная туалетная бумага, бумажные полотенца, туалетные принадлежности и моющее средство для стиральной машины.

  Свяжитесь с нами и забронируйте проживание сегодня

  400 $ — за ночь | $ 2000 — в неделю
  Цены подходят для рыболовного сезона (март — октябрь) и включают все сборы.Налоги не включены.

  Предоплата в размере 50% подлежит оплате до конца февраля того года, в котором вы забронировали поездку. Если вы бронируете поездку в течение 2020 года и ваши даты — в 2021 году, тогда ваш депозит должен быть оплачен до конца февраля 2021 года. Если вы бронируете поездку после февраля того года, в котором ваши даты забронированы, то сразу же необходимо внести залог в размере 50%. . Залог необходимо оплатить кредитной или дебетовой картой по телефону (731) 446-7066. Если вы используете кредитную карту, взимается комиссия в размере 3%.Мы просим оплатить остаток чеком или наличными.

  Придорожный домик расположен по адресу 5700 West HWY 22, Samburg, TN

  .

  3 спальни и 2 ванные комнаты | Один квартал от озера

  Удобства включают:

  • 3 спальни / 2 полностью оборудованные ванные комнаты с душевыми кабинами, выложенными плиткой
  • В каждой спальне есть 2 комплекта спальных мест, которые полностью заполнены полными койками
  • 12 спальных мест
  • Большая гостиная / кухня
  • 18-футовый бар с 8 барными стульями
  • Стол для игры в покер
  • Телевизор с плоским экраном
  • Чартерное кабельное телевидение и WIFI
  • Откидывающаяся кушетка и любовное сиденье
  • Просторная парковка, идеально подходящая для лодок и трейлеров

  Tour Roadside Lodge

  Свяжитесь с нами и забронируйте проживание сегодня

  300 $ — за ночь | 1500 $ — в неделю
  Цены подходят для рыболовного сезона (март — октябрь) и включают все сборы. Налоги не включены.

  Предоплата в размере 50% подлежит оплате до конца февраля того года, в котором вы забронировали поездку. Если вы бронируете поездку в течение 2020 года и ваши даты находятся в 2021 году, ваш депозит должен быть оплачен до конца февраля 2021 года. Если вы бронируете поездку после февраля того года, в котором забронированы ваши даты, то необходимо внести залог в размере 50%. немедленно. Залог необходимо оплатить кредитной или дебетовой картой по телефону (731) 446-7066. Если вы используете кредитную карту, взимается комиссия в размере 3%.Мы просим оплатить остаток чеком или наличными.

  «Если вы планируете поездку к озеру Рилфут, Бен Паркер предлагает 5-звездочное место, где можно остановиться прямо на воде. Это место идеально подходит для больших семейных прогулок, охотников, рыбаков и ночевок на вечеринках по случаю дня рождения. В комплекте с крытой парковкой, игровая комната, стиральная машина / сушилка, раковина, большая комната с телевизором с плоским экраном, полностью оборудованная кухня и двухъярусный домик, в котором могут разместиться до 10. Здесь есть все, что вам нужно в домике на берегу озера.«

  Тим Хортон — телеведущий и рыболов на элитных турнирах

  Очень тесная двухъярусная кровать и очень дорогой депозит — Обзор бутик-хостела Thad’s, Сингапур, Сингапур

  Никогда не пишите отзывы, если они либо очень плохие, либо очень хорошие . На этот раз очень хороший.

  Плюсов:
  1) Забудьте о хорошем расположении и дешевых ценах, если чистота не удовлетворительна, путешественники будут искать в другом месте. Но в COO чистота 10/10, спасибо Росли.Он не только трудолюбив, но и добросовестен, потому что следит за тем, чтобы тщательно чистить каждую область, без небрежной работы со стороны Росли, и он милый, скромный и услужливый, даже когда он занят. Моя комната и ванная были очень чистыми и удобными, так что спасибо, Росли.

  2) Ванная комната приятно пахнет антибактериальным деттолом после уборки и дает мне уверенность в том, что они заботятся о гигиене.

  3) Белье удобное. Штора хорошего качества и достаточно толстая, чтобы не пропускать свет.

  4) Завтрак был включен, что является приятным жестом. Вареные яйца на завтрак было бы неплохо заменить один кусок хлеба, такой как мини-круассан, поскольку уже есть 3 вида хлеба. Но это всего лишь случайная мысль, как я уже сказал ранее, предоставление завтрака уже является хорошим жестом со стороны владельца, Сайласа.

  5) Персонал услужливый и дружелюбный. Они дали мне нижнюю койку, что является БОЛЬШОЙ ПОМОЩЬЮ, потому что я не маленькая и не подвижная, а мои больные колени только затрудняют маневрирование, качаясь на кровати без перил.Каждые несколько секунд от моей подушки пахло сильным мускусным запахом, но персонал любезно заменил ее, когда я запросил сдачу.

  6) Встроенный большой просторный шкафчик с цифровым замком у изголовья кровати — большое преимущество, что пока не является обычным явлением в обследованных мною общежитиях. Благодаря этому очень удобно забирать свои вещи, не вставая с кровати, особенно если вы находитесь на верхнем ярусе кровати.

  7) Есть просторные ванные комнаты, которые никогда не стоят в очереди во время моего 4-дневного пребывания.Они просторные, с тропическим душем, который мне очень понравился. Также предоставляются гель для душа и шампунь.

  Минусы:
  Ничего не могу придумать.

  Предложения:
  1) На сайте Agoda в качестве одного из удобств была указана общая кухня. Но его нет. Горячая / холодная вода будет большим плюсом, когда нам нужно приготовить себе чай или лапшу посреди ночи. К тому же вода из-под крана казалась странной.

  2) Подушка действительно вызвала у меня небольшую боль в шее и спине, так как она слишком плоская, чтобы ее можно было подпереть.Лучше всего, если будет 2 подушки.

  В целом, главный операционный директор входит в тройку лучших хостелов. Если они добавят дополнительную подушку и диспенсер для воды, они превзойдут два других лучших хостела и проиграют. 1 хостел, в котором путешественники хотели бы остановиться. Моя работа требует, чтобы я половину времени останавливался в отелях SG. Если я могу получать более низкие койки каждый раз, когда останусь ночевать, я обязательно сделаю COO своим домом вдали от дома

  Парашютный спорт — Жилье — Отели

  Skydive Arizona предлагает несколько вариантов дорожного джемпера.Настоятельно рекомендуем предварительное бронирование:

  Двухэтажный дом

  Двухъярусный домик удобно расположен прямо в зоне высадки, так что вы ничего не пропустите!

  Двухъярусный дом похож на общежитие. Предоставляется постельное белье (простыни, одеяла и подушки) или джемперы могут предоставить свои собственные постельные принадлежности. Здесь есть холодильники, микроволновая печь, хранилище сухих продуктов, общая комната.

  Мы не предоставляем полотенца, поэтому не забудьте принести свои собственные!

  Цена: 8 долларов с человека за ночь.При бронировании на неделю или дольше цена снижается до 7 долларов за ночь.

  * По прибытии необходимо внести залог наличными в размере 50 долларов США, который будет возвращен вам при отъезде, если вы не потеряете ключ !!

  Бронирование и информация


  Jump@skydiveAZ. com или 520-466-3753

  Командные комнаты

  Командные комнаты расположены на восточной стороне зоны высадки, за бункером и площадью 2. В них есть двухъярусные кровати и небольшой холодильник.Командные комнаты могут использоваться как ночлег, для хранения снаряжения и для подведения итогов.

  Стоимость командных комнат:

  4 двухъярусная комната: 40 долларов за ночь. При бронировании на неделю и более цена снижается до 32 долларов за ночь.

  6-ярусная комната: 60 ​​долларов за ночь. При бронировании на неделю и более цена снижается до 48 долларов за ночь.

  10-ярусная комната: 100 долларов за ночь. При бронировании на неделю и более цена снижается до 80 долларов за ночь.

  * По прибытии необходимо внести залог наличными в размере 50 долларов США, который будет возвращен вам при выезде, если вы не потеряете свой ключ !!

  Бронирование и информация


  Jump @ skydiveAZ.com или 520-466-3753

  Подключение для кемпинга и автодомов

  Палаточный кемпинг — бесплатный круглый год. Палаточный городок расположен на лужайке напротив Bent Prop, до него легко добраться с парковки.

  Краткосрочная парковка для жилых автофургонов (менее 30 дней) доступна на ДЗ. Есть 10 слотов для полного подключения и 9 слотов только для электричества. Бронирование настоятельно рекомендуется.

  Долгосрочная парковка для домов на колесах также доступна в зоне высадки. Имеется 24 полных подключения и 14 только электрических.

  Чтобы арендовать дом на колесах, посетите АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ.

  БРОНИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ

  [email protected] или 520-466-3753

  Бронирование — WWCC

  Бронирование можно сделать онлайн ниже или позвонив смотрителю лагеря по телефону (352) 596-2326

  .
  • Все гости должны соблюдать Соглашение об использовании помещений WWCC, приведенное ниже
  • Бронирование не считается завершенным, пока смотритель лагеря не получит залог
  • Оплата остатка вашего бронирования должна быть произведена по прибытии
  • Для бронирования вам должно быть не менее 21 года (подтверждено при регистрации)

  Цены указаны без налога с продаж 6. 5% и 5% туристический налог, итого 11,5%, если не указано иное, или вы можете предоставить копию свидетельства об освобождении от уплаты налогов.

  Физические лица и семьи:

  • River Day Pass 25 долларов США за машину У каждого автомобиля должен быть действующий дневной пропуск, показанный на тире
  • Семейные каюты 70 долларов за ночь, залог 50 долларов (Семейные каюты имеют ванные комнаты, кровати (одноместные и двухъярусные), кондиционер и отопление, холодильник, плиту и микроволновую печь)
  • RV Sites 35 долларов за ночь, залог 35 долларов — 2 машины — дополнительные машины 25 долларов.4 человека
  • Палатка Кемпинг 20 долларов за ночь за палатку, залог 25 долларов — 2 машины — дополнительные машины 25 долларов. 4 человека
  • Павильон Аренда 40 долларов в день, залог 50 долларов — 4 доступно, просьба уточнить у смотрителя

  Организаций:

  • Семейные каюты 70 долларов за ночь, залог 50 долларов (Семейные каюты имеют ванные комнаты, кровати (одноместные и двухъярусные), кондиционер и отопление, холодильник, плиту и микроволновую печь)
  • Групповые каюты 70 долларов за ночь, залог 50 долларов (Групповые каюты имеют 8 двухъярусных кроватей (16 отдыхающих), кондиционер и отопление, бани туалеты рядом)
  • Аренда столовой 100 долларов в день / ночь, плюс 25 долларов за машину, залог 100 долларов (в столовой есть столы и стулья на 150 человек, скамьи, потолочные вентиляторы, аудиосистема)
  • Аренда кухни 150 долларов США в день / ночь, залог 100 долларов США (холодильная камера, 2 морозильные камеры, 2 духовки, плита с 8 конфорками, пароварка, грелка, большие раковины, прилавок для обслуживания)
  • Аренда полного лагеря 900 долларов США в день, 10% залог

  Единовременная плата за уборку не является обязательной. Если вы НЕ выбираете Сборы за уборку, то ваша группа несет ответственность за всю уборку.

  • 40 $ — Минимум
  • за каюту или кемпинг
  • 50 долларов — за баню минимум
  • 100 $ — Каждая — Кухня или столовая минимум

  Залог за ключ: 50 долларов — За каждый выданный ключ возвращается при возврате ключа / успешной оплате.
  Залог: Залог в размере 25 долларов за места для палаток и автодомов, 50 долларов за каюты и 100 долларов за столовую и кухню или 10% от предполагаемой суммы мероприятия, в зависимости от того, что больше, будет удерживаться до тех пор, пока все объекты не будут проверены. сотрудниками WWCC.
  Возврат: Все возмещения производятся онлайн, возврат наличными невозможен. Возврат будет произведен в течение 48 часов после отправления. Если вы внесли излишнюю оплату, она будет возвращена вместе с залогом. Ваш гарантийный залог полностью возвращается при условии: подтверждения оплаты и отсутствия повреждений, обнаруженных персоналом лагеря.
  Отмена и конфискация: Залог НЕ будет возвращен, если ГРУППА отменяет свое бронирование в течение 30 дней с даты начала мероприятия (регистрации).

  Лагерь не является зоной для купания в штате Флорида. Лагерь не несет ответственности за травмы или смерть, полученные при использовании этих объектов. Каждый человек или группа должны застраховаться. Страхование пострадавшего будет нести ответственность за все понесенные расходы.

  Форма запроса на бронирование

  Даты заезда / выезда *

  Ампер для автофургона

  Select50 ампер30 ампер15 ампер

  Соглашение и освобождение от ответственности

  Нижеподписавшийся имеет полномочия действовать и нести ответственность за их аренду и любых участников, связанных с их арендой (Группа).Группа будет следить за тем, чтобы (1) помещения лагеря Weeki Wachee Christian Camp (WWCC) не использовались ненадлежащим образом или использовались не по назначению. (2) что все время осуществлялся надлежащий надзор со стороны взрослых. (3) все остальные условия настоящего Соглашения об использовании помещений (FUA) соблюдаются и соблюдаются.

  Нижеподписавшийся понимает и соглашается с тем, что Аренда Группы не является ни проводимым мероприятием, ни спонсируемым мероприятием WWCC, а также не устанавливает отношения между работодателем и сотрудником между Группой и WWCC. Кроме того, подразумевается, что WWCC не будет осуществлять какой-либо физический или иной контроль или надзор за деятельностью или операциями Группы.

  Группа обязуется защищать, возмещать убытки и защищать WWCC от любой ответственности, претензий, судебных решений или требований, включая требования, возникающие в связи с травмами или смертью людей (включая сотрудников Группы, волонтеров и участников аренды) и ущерба имуществу. в котором WWCC будет назван ответчиком и который включает претензии, возникающие прямо или косвенно из, в результате или в связи с использованием Группой помещений. Стороны предполагают, что возмещение, предусмотренное настоящим соглашением, предусматривает возмещение WWCC за собственные действия WWCC по пассивной небрежности, которые являются единственной или сопутствующей причиной ответственности перед WWCC, но Группа не возмещает WWCC за собственные действия WWCC по активной небрежности, которые единоличная или косвенная ответственность перед WWCC.

  Правила и политика объектов WWCC
  1. Любое поведение, которое считается несовместимым с христианскими идеалами, не допускается.
  2. Всегда носите скромную одежду. Обязательно надеть обувь.
  3. Запрещается употребление табака, алкогольных напитков, запрещенных наркотиков, фейерверков или ненормативной лексики.
  4. Ношение оружия, в том числе пулеметов BB или гранулированных, не допускается.
  5. Несовершеннолетние должны постоянно находиться под надлежащим присмотром. Мальчики и девочки не должны находиться в одиночестве в домиках или укромных местах.
  6. Вождение автомобиля на территории кампуса — это привилегия: ограничение скорости = 5 миль в час. Двигайтесь только по обозначенным дорогам. Паркуйтесь только на специально отведенных стоянках. Водители любого транспортного средства должны быть лицензированными водителями.
  7. Нет музыки с усилением в любое время.
  8. Умышленное или неосторожное повреждение или уничтожение имущества лагеря должно быть оплачено Группой / Арендатором.
  9. Койки, столы, стулья и другая мебель, включая кухонное оборудование и матрас, не должны покидать свое текущее местоположение без разрешения смотрителя лагеря.Если разрешение предоставлено, перемещенные предметы должны быть возвращены в их исходное местоположение до того, как Группа / Арендатор покинет лагерь.
  10. Все опубликованные правила должны соблюдаться.
  11. Взрослый должен сопровождать несовершеннолетних на берегу реки или у пристани.

  Электронная подпись ниже и все связанные с ней поля заменяют собственноручную подпись на бумаге и являются юридически обязательными.

  Я подтверждаю, что предоставленная информация является достоверной, правильной и полной, насколько мне известно и насколько мне известно.Эта электронная подпись ниже и связанные с ней поля рассматриваются как собственноручная подпись на бумажном бланке.

  После нажатия кнопки «Отправить» ваш запрос на бронирование будет обработан, и на указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо с подтверждением.

Check Also

Н хилл: Наполеон Хилл — Новинки книг 2020 – скачать или читать онлайн

Содержание Наполеон Хилл «Десять законов процветания» Наполеон Хилл «Десять законов процветания» Читать «Закон успеха» — …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *